Laila 01 B
Fotos: Steinar Johansen og Ove Hetland
Laila3 Ove Hetland
Fotos: Steinar Johansen og Ove Hetland

Norsk sort (Godkjent 1969 i Norge etter verdiprøving 1965 -1968).

Foreldre:Pimpernel x (Doon Star x Åspotet)
Krysningsnavn:P x 737-271
Foredler:Inst for Plantekultur, NLH / A.P.Lunden & L.Roer
Sortseier/representant:Graminor
Bruksformål:Konsumpotet og tidlig pommes frites
Produktkvalitet: Bra konsum kvalitet, middels melen koketype, bra pommes frites-kvalitet tidlig i sesongen,
Utseende, knoll:Rødt skall, lysegul innvendig farget, langovale knoller, grunne grohull.
Tidlighet:Halvtidlig – 6,5 (1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte:Rask oppspiring. middels høyt, utovervoksende ris. Relativt få, rødfiolette blomster.
Tørrstoff:Middels, 21-22 %
Avling:Meget høy
Knollansetting:Middels antall, 10-12 knoller/plante
Størrelsefordeling:Lav andel småpoteter
Lagringsegenskaper:Spiredvale på lager – 3,2 (1-9, 9 er høyest) Høyt vekstsvinn ved høye temperaturer. Gror lett fra februar.

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:R
PCN:M
Tørråte, ris:4
Tørråte, knoller:4
Flatskurv:4
Foma:6
Fusarium:5
Sølvskurv:utsatt
Stengelråte:noe utsatt
Potetvirus Y:4
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):5
Rust PMTV (moptop):6

Andre egenskaper: Utsatt for grønne poteter og for mørkfaring etter råskrelling. Svak for flassing og skallmisfarging ved tidlig høsting.