Lunarossa
Lunarossa IMG 9306

Lunarossa er en ny konsumsort fra Danespo i Danmark.


Kommentarene er i all hovedsak hentet fra «Jord og Plantekultur 2018». Sorten ble tatt med som interessant målestokksort i alle regioner i 2017 og er mest naturlig å sammenligne med Asterix.

Lunarossa ga i 2017 21 % lavere avling enn Asterix på Østlandet.

Tørrstoffinnholdet i 2017 var 1,8 %-enheter under Asterix.

Middels knollvekt var 17 gram lavere enn Asterix på Østlandet. Knollantallet pr. plante var middels, og bare litt lavere enn hos Asterix.

Andel knoller under 42 mm og over 60 mm var på linje med Asterix.

Dette skulle tilsi at setteavstand 25 cm kan anbefales ved bruk av middels store sette poteter (60–80 gram), for å få størst mulig andel i fraksjonen 42–60 mm. Egne gjødslingsforsøk vil kunne gi mer sortsspesifikke anbefalingene.

Sorten spirte meget seint, og mengden friskt ris ved høsting tilsier at den er meget sein (3,5 i tidlighet).

Lunarossa var veldig utsatt for vekstsprekk, misform og fikk en god del skurv i forsøkene.

Sorten hadde relativt mye rust i feltene på Sør-Vestlandet.

Sorten synes å være sterk mot enzymatisk mørkfarging.

Lunarossa er resistent mot kreft og PCN Ro1.

Tørråteresistensen på riset er middels, mens sorten er sterk på knollene.

Koketype oppgis å være AB (relativt fastkokende).

Sorten hadde mindre vekstsvinn og gromengde etter lagring enn Asterix.

Fastheten på knollene og groingsindeksen var også bedre.

Kvalitetsanalyser har vist at sorten er sterkere enn Asterix mot sølvskurv.

Lunarossa var blant de beste med lite krakelering i skallet.

Sorten er noe utsatt for støtblått.

Lunarossa presenterer seg pent etter vask og opptørking.