Mandel B
Foto: Steinar Johansen

Gammel landsort (Tatt inn på norsk liste i 1953).

Foreldre:Ukjent
Krysningsnavn:Kalles også langpotet og krokeple
Foredler:Ukjent
Sortseier/representant:Graminor
Bruksformål:Konsumpotet,
Produktkvalitet:Melen, koketype C. Så melen at koking bør skje på rist fra høsten. Kan være utsatt for mørkfarging etter koking. Blitt en gourmet-potet i Norge.
Utseende, knoll:Gult skall, gul innvendig, meget lange ofte krokete knoller med grunne grohull. Ofte blåskær i skallet, av og til også blåskjær innvendig.
Tidlighet:Sein – 3,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte:Sein oppspiring. Kraftig, høyt, og godt dekkende ris. Mange stengler med sterk antocyanfarge. Bladfargen er mørke grønn. Rik blomstring, hvite blomster
Tørrstoff:Høyt, 26-27 %
Avling:Middels høy
Knollansetting:Høyt antall, 18-20 knoller/plante
Størrelsefordeling:Høy andel småpoteter, sorteres etter knollvekt
Lagringsegenskaper:6,5 (skala 1-9 der 9 er lengst dvale)

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:M
PCN:M
Tørråte, ris:3
Tørråte, knoller:2
Flatskurv:6
Foma:6
Fusarium:1
Sølvskurv:
Stengelråte:
Potetvirus Y:2 (rask oppsmitting)
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):3
Rust PMTV (moptop):

Andre egenskaper: Best egnet til dyrking i fjellbygdene der det er lite virus- og tørråtepress.