Mozart 01 08
Foto: Steinar Johansen

Dette er en konsumsort fra HZPC i Nederland (Redstar-krysning). Mozart er testet i tre år, og ble godkjent for norsk sortsliste våren 2010.

Avlinga lå 16-17 % over Beate i avling i middel for 2007-09 på Østlandet og i Midt Norge, mens avlinga var 27 % høyere enn Beate på Sør-Vestlandet.

Tørrstoffinnholdet lå 3,5-4 % -enheter under Beate. Mozart er storknollet, og hadde den laveste småpotetandelen av de prøvde sortene i 2009 (4-7 %).

Knollvekta var omlag 50 gram høyere enn Beate på Østlandet. Antall knoller pr. plante var lavest av alle prøvde sortene, også lavere enn Van Gogh som var med i Nord Norge.

Mozart spirte meget seint (seinest av alle prøvde sortene, og markant seinere enn Pimpernel i Midt-Norge).

Andel friskt ris ved høsting tilsier at sorten modner omtrent likt med Beate.

Mozart hadde lite kvalitetsfeil i forsøkene bortsett fra en del vekstsprekk (særlig på Østlandet), og videre var den meget sterk mot mørkfarging i rå tilstand.

Sorten har en middels resistens for tørråte, men meget bra rustresistens (både moptop og rattel).

Flatskurvresistensen er meget bra, noe forsøka har bekreftet.

Mozart har litt mindre lagersvinn enn Beate og mindre utsatt for groing, og dette syntes særlig godt ved 6 °C lagringa.

Dvaletida er lang, og sorten har meget gode lagringsegenskaper. Resistensverdiene for foma og fusarium er meget bra.

Mozart har røde ovale knoller med middels dype til grunne grohull og navlefeste.

Kjøttfargen er gul.

Mozart er en konsumpotet som er fastkokende, koketype A.

Sorten presenterer seg godt etter vask og opptørking.

Den kan egne seg til skrelling, da den er sterk mot mørkfarging.