Nansen 46871 norgro
Fotos: Norgro og Camilla Bye
Grprover 2020 Nansen foto Camilla Bye
Fotos: Norgro og Camilla Bye

Norsk sort (godkjent 2018)

Foreldre:AR99-1015 x AR99-180
Krysningsnavn:G06-1150
Foredler:Graminor
Sortrepresentant:Graminor
Bruksformål:Konsumpotet
Produktkvalitet:Fastkokende(type AB), sterk mot mørkfarging etter koking, og lite sundkoking.
Utseende, knoll:Mørkerøde ovale knoller med grunne grohull og lysegul indre farge
Tidlighet:Halvtidlig til halvsein, 5,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst). (Asterix, 4,5)
Voksemåte:
Tørrstoff:20,2% (27 felt, 2016-2018)
Avling:-19% totalavling vs Asterix (2016-2018)
Knollansetting:Høyt (15 knoller per plante)
Størrelsefordeling:

rel. stor andel <42mm

Lagringsegenskaper:Gror lettere enn Asterix på lager,(Rel kort dvaletid), som Beate. Mindre vektsvinn ved 4 og 6°, fastheten i knollene er på linje med Asterix.

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:R
PCN:Litt mottakelig for Ro1
Tørråte, ris:8
Tørråte, knoller:7
Flatskurv:8
Foma:6
Fusarium:6
Sølvskurv:
Stengelråte:
Potetvirus Y:6
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):7
Rust PMTV (moptop):7

Dyrkingsveiledning