Redstar

Redstar er en sort fra HZPC i Nederland. Sorten var med i prøvinga 2006-08 og ble godkjent våren 2009. Kommentarene er hentet fra ”Jord og Plantekultur 2009”, der det var et komplett gjennomsnitt for denne perioden;

Avlingsmessig har sorten stått 8-10 % over Beate i avling (>42 mm). Tørrstoffinnholdet lå ca. 1,5 % -enhet under Beate. Middels knollvekt var markert høyere (høyere enn for Fakse også), mens antall knoller pr. plante er lavt, på linje med Peik. Småpotetandelen er betydelig mindre enn hos Beate. Spiringa var noe seinere enn hos Beate på feltene på Østlandet, mens i Midt Norge og på Sør-Vestlandet spirte Redstar raskere enn Beate. Andel friskt ris ved høsting lå under Beate i alle tre prøveregioner. Konklusjonen er at Redstar er noe tidligere moden enn Beate. Redstar har vist seg å være sterk mot rust i resistenstester, mens tørråteresistensen er svak. I feltforsøka var Redstar mer utsatt for flatskurv, omtrent på linje med Asterix og Fakse. Sorten hadde også mer vekstsprekk enn gjennomsnittet. Redstar er sterk mot enzymatisk mørkfarging. I dyrkingstekniske forsøk de siste to åra har sorten vært utsatt for å få en karakteristisk nekrose i navleenden som kan minne litt om en tørr stengelråte. Lagringsegenskapene sammenlignet med Beate viser at Redstar har samme vektsvinn, noe mindre groer og mer faste knoller etter lagring. Dvaletida er en lenger enn hos Beate. Erfaringer fra storskala utprøving/lagring og stressforsøk (risting av knoller ved lave temperaturer etterfulgt av ei uke ved 15 °C) viser at sorten lett kan få støtblått og skjemmende flekker.

Redstar har røde ovale knoller med grunne grohull og navleender. Kjøttet er lysegult. Redstar egner seg godt til konsum, og har en middels til melen koketype (BC).