Potetforsok Apelsvoll 2016 Maximillian Pircher
Potetforsøk på NIBIO Apelsvoll. Foto: Maximilliam Pircher

Les her om hvordan nye sorter prøves i Norge Prøving av nye potetsorter i Norge

  • Norsk sortsrepresentant/Graminor melder inn sort til prøving til Mattilsynet avd seksjon nasjonale godkjenninger.
  • Navneforslag på sorten kan da følge med.
  • NIBIO Apelsvoll, som er ansvarlig for prøvinga, starter så verdiprøving av sorten straks settepotet er å oppdrive.
  • Tre års forsøk kjøres før en konkluderer og sammenfatter resultatene for sorten.
  • Sorten kan trekkes av Graminor/sortsrepresentant i prøveperioden på bakgrunn av resultatene underveis.
  • Det skal årlig leveres en rapport om verdiprøvinga til Mattilsynet avd seksjon nasjonale godkjenninger.
  • Resultatene presenteres årlig i ”Jord – Plantekultur” bøkene.
  • NIBIO Apelsvoll legger fram resultatene for Plantesortsnemda i Mattilsynet for de sortene som er prøvd i tre år, og gir anbefaling om sorten bør godkjennes eller ikke.

Herunder finnes resultater fra utprøving av nye sorter fra 2008 til 2020

Sorter og sortsprøvng i potet 2021

Sorter og sortsprøving i potet 2020

Sorter og sortsprøving i potet 2019

Sorter og sortsprøving i potet 2018

Sorter og sortsprøving i potet 2017

Sorter og sortsprøving i potet 2016

Sorter og sortsprøving i potet 2015

Sorter og sortsprøving i potet 2014

Sorter og sortsprøving i potet 2013

Sorter og sortsprøving i potet 2012

Sorter og sortsprøving i potet 2011

Sorter og sortsprøving i potet 2010

Sorter og sortsprøving i potet 2009

Sorter og sortsprøving i potet 2008