Rustique kn 2
Rustique

Foredler

Graminor

Kryssning :

Brodick x T85-2-45

Foredlerbetegnelse :

N93-7-6

Prøveperiode i Norge :

2005-07

Knollbeskrivelse :

Fiolette(med ru ”russet” overflate), langovale knoller med grunne grohull og lysegult kjøtt

Tidlighetsgruppe og anvendelsesområdet :

Halvsein chips- og pommes fritessort

Tørrstoffinnhold :

middel

Antall knoller pr plante :

Relativt høyt, 11,9 knoller pr plante

Oppspiring, friskt ris ved høsting/ tidlighet :

Sein spiring, seinere enn Beate, Friskt ris ved høsting tyder på at sorten er like sein som Beate

Grønne knoller :

Lite utsatt

Vekstsprekker :

Lite utsatt

Indre defekter og Rust :

Lite utsatt

Enzymatisk mørkfarging i rå tilstand :

Lite utsatt

Misformede knoller :

Lite utsatt

Støtblått :

Utsatt dersom forhold er tilstede

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetcystenematode (Ro1) :

Mottakelig for PCN Ro1

Potetkreft :

Resistent

Flatskurv :

8

Tørråte, knoll :

6

Tørråte, ris :

5

Fomaråte

7

Fusariumråte

7

Rustresistens pga mop top :

7

Rustresistens pga rattel :

9

Dvaletid/lagringsevne: Noe kortere dvaletid enn Saturna. Vekt svinn omtrent som Beate

Pommes frites kvalitet: Jevn og lys farge

Konsumkvalitet: Melen koketype (C)

Chipskvalitet: Meget bra farge

Beskrivelse av sorten

Skrevet av Per Møllerhagen (NIBIO)