Rutt 01 B
Foto: Steinar Johansen

Norsk sort (godkjent 1982 etter verdiprøving 1978-81)

Foreldre:Laila x Alcmaria
Krysningsnavn:N72-2-81
Foredler:Inst for Plantekultur,NLH / Lars Roer
Sortseier/representant:Graminor
Bruksformål:Tidlig konsumpotet (Seinest de tidlig).
Produktkvalitet:Middels melen (koketype B), noe svak mot mørkfarging.
Utseende, knoll:Lys rødt skall, lys gul innvendig, ovale knoller, middels grunne øyne. Pene knoller.
Tidlighet:Tidlig (medium) – 7,5 (Skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte:Middels rask oppspiring og middels høgt ris som dekker ganske bra. Svak blomstring med lyse rødfiolette blomster med hvite kronbladspisser. Noe antocyanfarge på stengel og bladstilk. Mørkt grønne, noe glinsende blad.
Avling:Middels avling ved tidlig høsting. Høy avling ved noe seinere høsting
Tørrstoff:Middels , 19,5-21 % (lavest ved tidlig høsting)
Knollansetting:7-8 knoller/plante.
Størrelsesfordeling:Høyere andel småpoteter enn andre tidligpotetsorter. Gir store poteter når veksttida blir lang.
Lagringsegenskaper:Kort spiredvale – 2,4 (skala 1-9 der 9 er lengst), gror lett.

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:R
PCN:R Ro1
Tørråte, ris:3
Tørråte, knoller:5
Flatskurv:4
Fomaråte:2
Fusariumråte:1
Stengelråte:noe utsatt
Potetvirus Y:4
Potetvirus A:middels rask oppsmitting

Dyrkingsveiledning