Saturna 01 B
Foreldre

Maritta x (Record x 1673-1)

Krysningsnavn

Scholten 54-5

ForedlerE & J Scholten, Nederland
Sortseier/representantGraminor
BruksformålChips- og flakespotet
ProduktkvalitetGod chipskvalitet ved 8°C lagring. Mørkfarges ved skrelling.
Utseende, knollGult skall, gul innvendig, rundovale knoller, dype grohull.
Tidlighet

Halvsein – 4,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst)

Voksemåte

Rask oppspiring. Middels høyt, noe opprett ris. Rik hvit blomstring.

TørrstoffHøyt, 24-26 %
AvlingMiddels
Knollansetting

Høyt antall, 15-16 knoller/plante

Størrelsesfordeling

Høy andel småpoteter

Lagringsegenskaper

Lang spiredvale – 5,9 (skala 1-9, der 9 er lengst) Lavt vektsvinn og lite groing.


Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:

R

PCN:

Ro1

Tørråte, ris:

3

Tørråte, knoller:

6

Flatskurv:

6

Foma:

7

Fusarium:

5

Sølvskurv

Stengelråte:

noe utsatt

Potetvirus Y

6

Potetvirus A:

Rust TRV (rattel):

7

Rust PMTV (moptop):

2

Andre egenskaper: Utsatt for rust, kolv, sentralnekrose, grønne knoller og magnesiummangel på bladene. Sorten har et grunt rotsystem og er tørkeutsatt.

Saturna er en nederlandsk sort som ble tatt inn på norsk sortsliste i 1973. Den ble raskt en dominerende og populær sort i chipsindustrien. Til tross for mange dårlige egenskaper var den svært etterspurt av chipsindustrien. Sorten er også mye benyttet i produksjon av potetmel og tørket potetmos. Avlingen har ligget noe under Beate, mellom 5 og 10 % i middel for de ti siste åra. Tørrstoffinnholdet har vært ca. 1 % -enhet over Beate. Det vil si at 24-26 % tørrstoff er det normale for sorten. Saturna spirer raskt, mens mengden friskt ris ved høsting (forutsatt at det er optimale vekstvilkår), indikerer at sorten er relativt seint moden. Antall knoller pr. plante er høyt, noe som oftest gir seg utslag i høy småpotetandel. Stolonene er korte, og knollene er konsentrert tett ved stenglene, høyt i fåra. Saturna er relativ svak mot flatskurv og får lett grønne knoller, men Saturnas store svakhet er indre defekter som kolv, sentralnekrose og rust (mop-topvirus). Dyrking og forsøk har vist at sorten er tørkeutsatt (grunt rotsystem) og lett får mangelsymptomer på magnesium (kloroser/ nekroser mellom bladnervene). Saturna har lang spiredvale, og holder seg meget godt på lager. Vektsvinn som skyldes groer og ånding er lavt. Knollene rundovale, hvite og med dype grohull. Kjøttet er lysegult. Saturna er først og fremst en sort til chipsproduksjon, men som nevnt over har den også andre anvendelsesområder. Koketypen er C (melen).

Oppdatering pr 2020: Sorten brukes ikke lenger til chips på grunn av høyt akrylamidinnhold etter steking.