Taurus
Foto: HZPC og Per Møllerhagen
Taurus Per Mollerhagen
Foto: HZPC og Per Møllerhagen

Taurus

Taurus er en sort fra HZPC i Nederland. Den ble tatt med som målestokksort i 2017 og er mest naturlig å sammenligne med Saturna, da det er en chipssort. Kommentarene under er i all hovedsak hentet fra «Jord og Plantekultur 2017».

Taurus var kun med i forsøka på Østlandet. Sorten ga 3 % lavere avling enn Asterix på Østlandet i 2017. Tørrstoffinnholdet antas å være ca. 1 %-enhet lavere enn i Saturna. Middels knollvekt var høy, hele 41 gram over Saturna i 2017. Knollantallet pr. plante var lavt, 3–4 knoller lavere enn for Saturna. Andel knoller under 42 mm var meget lavt, samtidig som andelen over 60 mm var høy. Dette tilsier at setteavstand på 25 cm i stedet for 30 cm bør anbefales ved bruk av middels store sette poteter (60–80 gram) for å få flere knoller under 60 mm. Sorten spirte markert seinere enn Saturna, mens mengden friskt ris ved høsting tilsier at den er litt seinere enn Beate (4,0 i tidlighet). Taurus var utsatt for vekstsprekk, sentralnekrose og grønne knoller i feltene på Østlandet. Sorten synes å være sterkere mot skurv enn Saturna. Taurus er mottakelig for kreft og resistent mot PCN Ro1. Tørråteresistens på riset er oppgitt å være middels, mens den er svak på knollene.

I test av chipskvalitet høsten 2017 hadde den bare middels bra chipsfarge. Sorten gror litt lettere på lager enn Lady Claire, og har omtrent samme vektsvinn både ved 4° og 6 °C. Taurus har lang dvaletid. Sorten er meget svak mot støtblått (utført med «trommeltest» ved årsskiftet).

Taurus er en halvsein chipssort med relativt høyt predikert akrylamidinnhold til chips. De testene som er gjort så langt viser at chipskvaliteten er middels, som for Saturna. Knollene er gule, rundovale og med middels grunne grohull. Innvendig farge er gul. Taurus står på Eu’s sortsliste, og trenger ikke verdiprøves for å bli tatt inn på den norske sortslista.

Taurus er ikke aktuell til chips, men testes fortsatt ut til andre friterte produkter ved HOFF-Sundnes i Trøndelag.

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:

M

PCN:

Ro1

Tørråte, ris:

6

Tørråte, knoller:

3

Flatskurv:

4

Foma:

Fusarium:

Sølvskurv

Stengelråte:

Potetvirus Y

3

Potetvirus A:

Rust TRV (rattel):

6

Rust PMTV (moptop):

9