Zorba 46876 norgro
Foto: Norgro

Informasjon er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2019», av Per J Møllerhagen 2020, publisert i «Jord- og Plantekultur 2020», NIBIO BOK vol 6, nr 1 s. 258

Zorba er en tysk sort fra Interseed som ble godkjent i 2019 på grunnlag av resultatene i perioden 2015–2018.

Sorten er testet på Østlandet som en spesialsort til pommes frites.

Resultatene for 2017–19 viser at avlinga er 36 % under Asterix.

Tørrstoffinnholdet lå 0,7 %-enheter under Asterix.

Middelet for knollvekt var i forsøkene 6 gram høyere enn Asterix, mens knollantallet pr. plante var 0,6 knoller lavere. Både andel knoller under 42 mm og over 60 mm var 1 %-enheter lavere enn Asterix.

Spiringa var seinere enn for Innovator, mens andelen friskt ris ved høsting tilsier at sorten er halvsein/halvtidlig, på linje med Innovator men tidligere enn Asterix (5,5 i tidlighet).

Zorba har hatt en del grønne knoller og krakelering i skallet, videre har sorten vært utsatt for skurv og kolv, men har ellers hatt lite kvalitetsfeil.

Zorba er mottakelig for både kreft og gul PCN.

Den er svak for tørråte på knollene, men har noe over middels resistens mot rust- og PVY resistens.

Summen av indre og ytre kvalitetsfeil er 7 %, noe som er 3 %- enheter lavere enn Innovator.

Lagersvinnet ved 6°C har vært 3,3 %-enheter lavere enn for Asterix, og blant de bedre av de testede sortene.

Vekt-% groer etter 7 mnd. var kun 1,5 %, og fastheten i knollene var meget bra.

Groing på lager (groingsindeks) var mindre enn for Asterix, mens resultatene for sølvskurv og blankhet på knoller etter lagring var under middels.

Sorten er sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest » i desember/januar).

Zorba er en halvsein sort til pommes frites som er på linje med Innovator i tidlighet.

Fritèringstester har vist at den er på linje med Peik i farge, men ikke så jevn og lys farge som Innovator.

Koketype er B (middels melen).

Knollene har gul farge, er lange med grunne grohull og innvendig farge er lysegul.