Prosjekttittel: «Alunskifer og tungmetallet kadmium i grønnsaker og potet»

Kortnavn: Kadmium-prosjektet

Prosjektets varighet: 2020-2022

Innhold: I samarbeid med potet og grøntprodusentene, Nibio og andre relevante faginstanser, ønsker vi å samle og bygge kunnskap slik at kadmiumopptaket minimeres i potet og grønnsaker. Dette vil kunne sikre næringen og potensielt redusere store inntektstap hos produsentene, samt bringe optimismen tilbake.

Hovedmål: Gi råd om dyrking slik at faren for høge Cd-verdier i potet/grønnsaker reduseres

Delmål:

Delmål 1: Utarbeide kunnskapsgrunnlag: Samle inn resultater fra nye og eldre forsøk, og sette de i en praktisk sammenheng.

Delmål 2: Bygge kunnskap hos produsenter og rådgivere basert på pH-analyser av jord, Cd-analyser av planter og erfaring med ulike dyrkingstiltak som kalking, gjødsling og vekstskifte, slik at det fortsatt skal produseres god og trygg mat i Stangeområdet.

Delmål 3: Bidra til kartlegging av alunskiferjord.

Prosjekteier: NLR Innlandet

Kontaktperson: Kari Bysveen

Samarbeidspartnere: NIBIO v/Erik Joner

Finansiering: Innlandet Fylkeskommune (RT-midler) og NLR-Økomidler + eventuell annen støtte (varierer mellom år)

Cd prosjekt Resized 20200514 144230 Kari Bysveen