Kortnavn: ANTIGRO

Prosjektets varighet: 2021-2024 (4 år)

Innhold: I dette prosjektet skal det utvikles nye, robuste og bærekraftige strategier for langtidslagring av poteter til fritering, som et alternativ til antigromiddelet som nå ikke lenger er tillatt. Strategiene skal tilpasses de ulike lagertypene og råvarene som brukes her i landet. Prosjektet vil omfatte en kartlegging av lagrene som er aktuelle for antigrobehandling, og en uttesting av alternative antigromidler for poteter til fritering. Det skal undersøkes ulike kombinasjoner av midler, doser og strategier, ulike lagertyper og ulike råvarer (sorter og fysiologiske kvaliteter). Det gjennomføres testing både i stor og liten skala. Innholdet av CO2 i lagerluften følges i noen av lagrene, og kvaliteten av råvaren følges i aktuelle partier gjennom hele lagringsperioden. Det skal analyseres restverdier av klorprofam for utvalgte potetpartier og lagre, og utviklingen av restverdier skal følges gjennom prosjektperioden. Det skal også undersøkes muligheten for å utvikle alternative strategier for langtidslagring uten, eller med svært lave doser av antigromidler, basert på bruk av alternative sorter/foredlingslinjer som akkumulerer lite sukker ved kjølig lagring.

Hovedmål: Prosjektet skal gjennom utvikling av nye, trygge og robuste strategier for langtidslagring av friteringspoteter sikre en bærekraftig norsk kvalitetsproduksjon og videreforedling av ca 30.000 tonn poteter i perioden mars til juli.

Delmål:

  • Ha opparbeidet ny kunnskap om egenskaper og effekter av aktuelle nye antigromidler
  • Utviklet anbefalinger om tilpasset anvendelse av antigrobehandling til ulike lagertyper
  • Ha undersøkt potensiale for lagring uten antigromiddel ved bruk av tilpassede sorter og temperaturstrategier
  • Utviklet et beslutningsgrunnlag og en helhetlig strategi for å unngå groing under langtidslagring av ulike sorter og fysiologiske kvaliteter
  • Etablert kunnskapsbasis for bedriftsspesifikke veiledninger knyttet til langtidslagring av friteringspoteter
  • Utviklet strategi for å tilfredstille krav til restinnhold av antigromidler i potet
20210528 084741
Begynnende spiring og elektrofogger brukt ved behandling av lager med antigromiddel, foto: Pia Heltoft
Elektrofogger antigrobehandling
Begynnende spiring og elektrofogger brukt ved behandling av lager med antigromiddel, foto: Pia Heltoft

Prosjekteier: ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS

Prosjektledelse: NIBIO

Kontaktperson: Pia Heltoft, pia.heltoft@nibio.no, tlf +47 920 80 939, Eldrid Lein Molteberg eldrid.lein.molteberg@nibio.no, tlf. (+47) 404 82 799

Samarbeidspartnere: Findus Norge AS, Orkla/Kims, HOFF SA, Maarud AS, potetprodusenter og NIBIO

Utenlandske prosjektdeltakere: Nordisk Alkali, Dormfresh, Certis, Sutton Bridge Crop Storage Research og Inagro

Finansiering: «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» + næringen v/Findus, HOFF SA, Maarud AS, Orkla og potetprodusenter