Kortnavn: KJØLMARK

Prosjektets varighet: mars 2019 – februar 2022

Innhold: Kjølmark er billelarver som livnærer seg av røtter, stengler og knoller. Avlingstap forårsaket av kjølmark i potet har i de senere årene økt i omfang. Hvor mange og hvilke arter som gjør skade i Norge er imidlertid ikke klart og vi har heller ikke gode nok strategier for bekjempelse av denne problematiske skadegjøreren.

Hovedmål: Bedre overvåking og kontroll av kjølmark i potet for å redusere avlingstap

Delmål:

Delmål 1: Kartlegging av kjølmarkarter og skadeomfang i potet i Norge

Delmål 2: Ny kunnskap om ulike potetsorters evne til å motstå kjølmarkangrep

Delmål 3: Implementering av utenlandske metoder som kan gi en god strategi for integrert bekjempelse av kjølmark i Norge (Optimalisering av vekstskifte og gode varslingsmodeller/beslutningsstøtte)

Delmål 4: Alternative metoder for bekjemping av kjølmark

Delmål 5: Formidling av ny kunnskap om bekjempelse av kjølmark til potetprodusenter og næringa forøvrig

DSCN6682
Kjølmark i potet. Foto: Borghild Glorvigen

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Annette Folkedal Schjølll, (+47) 922 43 716, Annette.Folkedal.Schjoll@nibio.no.

Samarbeidspartnere: NMBU, BAMA, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgiving, potetprodusenter og NIBIO

Utenlandske prosjektdeltakere:

  • Dr. Bob Vernon, Agriculture and Agri Food, Canada (AAFC)
  • Prof. Dr. Stefan Vidal, Georg-August-University, Tyskland
  • Biocare GmBH, Tyskland

Finansiering: «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» + næringen v/BAMA, Gartnerhallen SA og potetprodusenter

Kjolmark larvegang
Larvegang i potet. Årsak: kjølmark. Foto: Borghild Glorvigen