Kortnavn: Pottifrisk

Prosjektets varighet: 2015-2019

Hovedmål: Styrke norsk potetproduksjon gjennom økt kunnskap om sykdommer som overføres med settepoteter og nye tiltak som reduserer smittenivået.

Delmål

  • Utvikle og implementere metoder for deteksjon av latente bakterie-og soppinfeksjoner
  • Optimalisere dyrknings- og lagringsbetingelser for å hindre utvikling og spredning av sykdomsorganismer på settepoteter
Stengelrate i Asterix
Stengelråte i Asterix. Foto: Borghild Glorvigen

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: May Bente Brurberg, NIBIO Plantehelse, tlf 92609364, e-post: may.bente.brurberg@nibio.no

Samarbeidspartnere: Norsk Landbruksrådgivning

Bransjepartnere: Bama, Bayer, Findus, Gartnerhallen, Lærdal Grønt, Norgro, Orkla/Kims, Strand Unikorn, Totenpotet og 7Sense.

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, bransjepartnere