Kortnavn: CHARCOAT

Prosjektets varighet: juni 2020 – juni 2021

Innhold: Biokull er et karbonrikt materiale som er svært porøst. Det er kjent at biokull i jord kan redusere plantesjukdommer som er framkalt av sopp eller bakterier som angriper via bladene, eller som lever fritt i jorda.

Men kan biokull også brukes til å dekke planteprodukt som potet og gulrot, og beskytte mot angrep av lagersjukdommer? På lager er både poteter og gulrot utsatt for flere forskjellige råtesopp og bakteriesjukdommer.

Hovedmål: Prosjektet CHARCOAT vil undersøke effekten av biokull som et dekkmateriale på potet og gulrot for å kontrollere lagersjukdommer.

Delmål: Vi vil også undersøke hvilke utfordringer som kan være knyttet til en eventuell bruk av biokull på lager i stor skala, med tanke på HMS (støv) og miljø (utslipp til vann).

CHARCOAT
Biokull på potet. Foto: Tatiana Tittl

Prosjekteier: NORSØK

Prosjektledelse: NORSØK

Kontaktperson: Tatiana Rittl, tatiana.rittl@norsok.no, +47 986 39 410

Samarbeidspartnere: Standard Bio AS, Landbruk Nordvest, Smølagrønt SA, Sunndalspotet AS og NIBIO

Finansiering: Regionalt Forskningsfond Midt-Norge