Kortnavn: CropDrive

Prosjektets varighet: 2023-2027

Hovedmål: Forstå effekten av fangvekster på avling og kvalitet hos potet og gulrot, jordhelse, jordboende patogener.

Prosjektet skal vurdere et sett med fangvekster for se om det er mulig å forbedre jordhelsa og undertrykke jordboende sjukdomsorgansimer i potet- og gulrotproduksjon. En vil undersøk fangvekstenes evne til å danne metabolitter med egenskaper, som kan ha effekt på viktige jord- og plantehelseparametere, og potensiell risiko for N2O-utslipp.

Delmål:

  • Identifisere fangvekster med effekt på viktige jordboende patogener.
  • Identifisere primære og sekundære metabolitter i fangvekstens rotsone, som gir positiv effekt på viktige jord- og plantehelseparametere.
  • Rangere fangvekster etter deres effekt på jordhelse, N2O-utslipp og kvalitet på poteter og gulrøtter.
  • Finne fram til fordeler og utfordringer ved å bruke fangvekster i potet- og gulrotproduksjonen.
  • Finne fram til dyrkingspraksis der fangvekster er tiltak som kan forbedre jord- og plantehelse.


Prosjektet er delt i fem arbeidspakker, i tillegg til prosjektledelse og formidling:

Arbeidspakke 1: Effekt av ulike fangvekster på vekst og sjukdomsutvikling i gulrot og potet (arbeidspakkeleder Belachew Asalf, NIBIO)

Arbeidspakke 2: Vurdering av metabolitter som er spesifikke for utvalgte kombinasjoner av fangvekster og potet/grønnsaksavlinger med innvirkning på jordmikrobiom og plantehelse (arbeidspakkeleder er Marit Almvik, NIBIO)

Arbeidspakke 3: Evaluering av effekten av fangvekster på jord- og plantehelse, på potet og rotgrønnsaker i feltforsøk (arbeidspakkeleder Mette Thomsen, NIBIO)

Arbeidspakke 4: Vurderinger av fordeler, utfordringer og potensielle gevinster ved bruk av fangvekster på jordet (arbeidspakkeleder Tatiana Rittl, NORSØK)

Arbeidspakke 5: Anbefalinger og verifisering av resultater i prosjektet (arbeidspakkeleder Hilde Helgesen, NIBIO)

Prosjekteier: NIBIO, Divisjon for bioteknologi og plantehelse (Ås)

Prosjektledelse: Ivo Havranek, NIBIO bioteknologi og plantehelse

Kontaktperson: Ivo Havranek, NIBIO. Mobil: +47 957 89 734, e-post: ivo.havranek@nibio.no.

Forskningspartnere: NIBIO, NORSØK, NVI (Veterinærinstituttet)

Samarbeidspartnere: Norsk Landbruksrådgiving (NLR), BAMA, Gartnerhallen SA, Strand Unikorn AS, Norges Bondelag, Landbruksdirektoratet.

Utenlandske prosjektdeltakere: Warwick University (UK), Aarhus universitet (DK), FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH)

Finansiering: Norges Forskningsråd