Kortnavn: DivGene

Innhold: Diversitetsanalyse av gener som er involvert i samspillet mellom potet og tørråte

Hovedmål: Øke forståelse av plante-patogen interaksjoner og co-evolution mellom vert og parasitt i et agroøkosystem der man bruker potet og Phytophthora infestans som modell

Delmål:

Delmål 1: Analysere diversitet i potetens resistensgener mot tørråte

Delmål 2: Validere AmpSeq diagnostikk av resistensgener

Delmål 3: Analysere diversitet av RxLR effektorer og andre effektorgener

Delmål 4: In vivo analyse av virulens, aggressivitet og genuttrykk hos tørråteisolater

Prosjekteier: Plant Breeding and Acclimatization Institute, Młochów, Polen (prosjektleder Jadwiga Sliwka)

Kontaktperson i Norge: May Bente Brurberg

Samarbeidspartnere: NIBIO Divisjon Bioteknologi og plantehelse

Finansiering: Norway grants

Div Gene fra May Bente Brurberg