Kortnavn: Etylen i potet

Prosjektets varighet: 2018-2020

Innhold: I dette prosjektet vil vi utvikle en miljøvennlig metode for å kontrollere spiring i poteter, gjennom optimal bruk av etylen under lagring av potet. Ved å kontrollere spiretidspunkt og antall spirer kan effektiviteten og ressursutnyttelsen i settepotetproduksjonen og produksjonen av delikatessepoteter økes betraktelig, samtidig som det vil være mulig å øke norskandelen i produksjon av potetchips.

Hovedmål: Kunnskapsbasert bruk av etylen som tiltak for en miljøvennlig og lønnsom norsk potetproduksjon

Delmål:

Delmål 1: Etablere kunnskapsbase for effekten av etylen i viktige sorter i norsk potetproduksjon, gjennom

a) kunnskapsoverføring fra testing i europeiske land

b) testing av sortsegenskaper for norskforedlede sorter og øvrige sorter uten tilstrekkelig datagrunnlag

Delmål 2: Økt kunnskap om effekten av etylenbehandling i forhold til fysiologisk status og behandlingstid

Delmål 3. Økt kunnskap om effekten og bruk av etylenbehandling for poteter som skal benyttes til chips og pommes frites, og derfor må lagres under forhøyede temperaturer.

Prosjekteier: Strand Unikorn

Kontaktperson: Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll (e-post: eldrid.lein.molteberg@nibio.no) og Hans Arne Krogsti, Strand Unikorn (e-post: Hans.Krogsti@strandunikorn.no).

Samarbeidspartnere: Strand Unikorn, Maarud AS, HOFF, NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Finansiering: Regionale Forskningsfond Innlandet (prosjekt 282441) og bransjepartnerne HOFF, Maarud, Restrain og Strand Unikorn.

IMG 3472