Hovedmål: Å utvikle norske delikatessepoteter basert på dokumenterte, friske, historiske poteter, og dermed bidra til utviklingen av norsk landbruket, matnæringen og matbransjen.

Prosjektet omfatter molekylærgenetiske undersøkelser, registrering, digitalisering og organisering av eksisterende informasjon og enkelte prøvedyrkinger for registrering av botaniske egenskaper.

Delmål:

  1. Å identifisere hvilke sorter som er aktuelle som delikatessepotet.
  2. Samle og systematisere relevant informasjon
  3. Rense og kryopreservere gamle sorter
  4. Sette opp plan for et større prosjekt som inkluderer alle relevante sorter
  5. Fremme informasjonsarbeid om potetmangfold

Prosjektet er delt i fire gjensidig avhengige arbeidspakker med flere aktiviteter som henger tett sammen innenfor hver arbeidspakke:

Arbeidspakke 1: Identifikasjon og dokumentasjon av egnete potetsorter med potensiale som delikatessepotet.
Arbeidspakke 2
: Utvikling av verdikjeden for delikatessepotet fra jord til bord i samarbeid med de viktigste aktørene innen potet i landbruks og matnæringen.
Arbeidspakke 3
: Formidling av norske poteter og deres historie.
Arbeidspakke 4:
Prosjektadministrasjon og rapportering

Prøvedyrkinger vil skje ved Universitetet i Bergen (v/Heidi Lie Andersen) og ved NIBIO (v/Morten Rasmussen).

Prosjekteier: NIBIO, Divisjon for bioteknologi og plantehelse (Ås)

Prosjektledelse: Morten Rasmussen og Dag-Ragnar Blystad, NIBIO

Kontaktperson: Morten Rasmussen, NIBIO. Mobil: +47 4771 3384, e-post: morten.rasmussen@nibio.no

Samarbeidspartnere: NIBIO Biotek og Plantehelse, Universitetet i Bergen, botanisk hage, Fagforum Potet, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Graminor AS og Sagaplant.

Utenlandske prosjektdeltakere: Nordisk genressurssenter deltar i referansegruppe

Finansiering: Landbruksdirektoratet, forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, FFL/JA midler til utredninger og forprosjekt, og vesentlige bidrag fra prosjektpartnerne.

Fargemangfold DSC 3659 Kristin Sorensen
Foto: Kristin Sørensen, NLR Nord Norge