Kortnavn: Graveprøver i potet

Prosjektets varighet: Årlig i uke 35.

Innhold: Hvert år venter potetbransjen spent på årets avlingsprognose. Disse baserer seg på graveprøver som tas ut i 100 (fram til 2015 var det 90 prøver) ulike åkre rundt i Norge, alltid i uke 35. Ei prøve tilsvarer 4 gravinger a 2,5 m2, til sammen 10 m2. Prøvene tas ut sortene Asterix, Beate, Fakse, Folva, Gulløye, Kerrs Pink, Mandel (fra 2016), Nansen (fra 2018) Pimpernel og van Gogh. Fra 2018 er det ingen graveprøver i sorten Laila. Antall prøver i de forskjellige områdene er bestemt ut fra potetarealet i de enkelte områdene. De 100 graveprøvene fordeler seg slik:

 • Rogaland: 7 prøver
 • Vestfold & Telemark (Vestfold): 13 prøver
 • Viken (Østfold): 5 prøver
 • Viken (Romerike): 3 prøver
 • Innlandet (Hedmark, unntatt Solør-Odal): 16 prøver
 • Innlandet (Solør-Odal): 22 prøver
 • Innlandet (Oppland): 11 prøver
 • Møre & Romsdal: 2 prøver
 • Trøndelag (Oppdal): 2 prøver
 • Trøndelag (Nord-Trøndelag):14 prøver
 • Troms & Finnmark (Troms): 5 prøver
Graveprover 0 Ost2017 IMG 8484

Prosjekteier: Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS)

Kontaktperson: Morten Andersen, Gartnerforbundet. Tlf: 975 38 044, e-post: morten@grontprodusentene.no.

Samarbeidspartnere: Lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving (Rogaland, Viken, Øst, Innlandet, Landbruk Nordvest, Trøndelag og Nord Norge) graver, sorterer og vurderer avling og kvalitet i poteter fra 100 potetåkre. HOFF (v/Halvor Alm) beregner og sammenfatter rapporten i samarbeid med NLR (fagkoordinator i potet). Oppdraget blir utført på oppdrag for GPS (Grøntprodusentenes samarbeidsråd).

Finansiering: GPS