Kortnavn: FRITTNEMA

Prosjektets varighet: Juli 2016- desember 2107

Hovedmål: Å kartlegge forekomsten av frittlevende planteparasittære nematoder koblet til skader i potet, grønnsaker, jordbær og korn.

Delmål: Resultatene fra prosjekt FRITTNEMA vil brukes for videre studier i KPN-prosjektet "Økt produksjonssikkerhet og verdiskaping gjennom kontroll av frittlevende nematoder i potet, grønnsaker, jordbær og korn", som er planlagt å gjennomføres i perioden april 2017 - april 2021.

Potetranker

Innhold i prosjektet: Prøvetakingen gjennomføres av Norsk Landbruksrådgiving i de viktigste grønnsaksdistriktene som Oslofjordområdet, Mjøsområdet, Rogaland, Trøndelag (potet, gulrot, rotvekster, løkvekster, salat og jordbær) og i Vestfold, Østfold, Trøndelag (korn). Lokale enheter i NLR velger arealer for prøvetaking. Prøver tas i forbindelse med skader i felt. NIBIO analyserer nematodeantall og artstilhørighet.

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Ricardo Holgado

Samarbeidspartnere:

  • Norsk Landbruksrådgiving ved fagkoordinator i potet Borghild Glorvigen, fagkoordinator i grønnsaker Gerd Guren og fagkoordinator i korn Einar Strand, fagkoordinator i bær Sigrid Mogan.
  • Regionale enheter Norsk Landbruksrådgiving.
  • NMBU/IPV ved en mulig oppgave til en Masterstudent.

Finansiering: Landbruksdirektoratet - Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.