Lysgroing av settepotet er nødvendig for stimulering av groeutvikling og fysiologisk alder i områder med begrenset vekstsesong, særlig i Nord-Norge, fjell-landbruket i sør, samt for tidlig-potetsorter. I tillegg er lysgroing et hjelpemiddel for regulering av knolltall/avlingsstørrelse, samt fremskynde markedsadgang i nisjeproduksjoner hvor en vil være «først på markedet».

Prosjektets varighet: 2 år (oppstart 2022)

Hovedmål: Finne anbefalt minimums-dosering/irradians ved bruk av bredspektret hvitt LED-lys og spesifikt rødt/mørkerødt LED-lys ved lysgroing av settepotet

Prosjekteier: NIBIO Tromsø

Prosjektledelse: Jørgen Mølmann, NIBIO Tromsø

Kontaktperson: Jørgen Mølmann, NIBIO Tromsø (e-post: jorgen.molmann@nibio.no) og Kristin Sørensen, NLR Nord Norge (e-post: kristin.sorensen@nlr.no)

Samarbeidspartnere: NLR Nord Norge og potetdyrkere tilknyttet Gartnerhallen.

Finansiering: Grofondet

Ved overgangen fra bruk av glødelamper/ lysstoffrør til mer energi-økonomisk LED-lys, er det behov for mer kunnskap om hvordan potetdyrkerne mest effektivt kan utnytte fordelene ved bruk av LED i lysgroing. Innovative bønder har allerede begynt utprøving med ulike LED-lys enheter, og etterlyser råd om bruk av bølgelengdeområde/farge og anbefalt minimums-dosering av lyseksponering i lysgroings-perioden. Prosjektet har derfor som hovedmålsetning å finne anbefalt minimums-dosering/irradians ved bruk av bredspektret hvitt LED-lys og spesifikt rødt/mørkerødt LED-lys ved lysgroing av settepotet. Samt formidle dette til potetdyrkere gjennom landbruksrådgivere, fagforum potet og i åpne kanaler (bransjemøter, media, vitenskapelig) for alle interesserte i potetdyrking.

NIBIO i Tromsø vil basert på tidligere funn om at rødt og mørkerødt bølgelengdeområde er mest effektivt i hemming av groevekst, eksponere utvalgte sorter av settepotet i dose-responsforsøk med rødt, mørkerødt og hvitt LED-lys. Lysgroingen skal gjennomføres ved kontrollert temperatur og luftfuktighet ved Biologisk klimalaboratorium Holt. Den eksponerte settepotet vil deretter bli dyrket av NLR Nord-Norge hos utvalgte dyrkere tilknyttet produsentorganisasjonen Ottar/Gartnerhallen, for avlings/kvalitetsregistrering relatert til lysbehandlingene. NIBIO og NLR vil også kartlegge energispektrum i vanlig brukte LED-lys ved målinger gjennomført under lysgroing hos dyrkere. Resultatene vil bli brukt til å utvikle en praktisk veileder for potetdyrkere med anbefalt minimums-dosering ved bruk av forskjellig LED-lys oppsett, samt utvikle en praktisk guide for visuell evaluering av lysstyrke i tråd med tidligere praktiske anbefaling om minimum vanlig rombelysning (50-100 lux) ved lysgroing av settepotet.

Kristin Sorensen 20032013 lysgrodd solist
Lysgroing av Solist settepotet. Foto: Kristin Sørensen, NLR Nord Norge