Kortnavn: Jordløsning i potet

Prosjektets varighet: 2013-2015

Innhold: Målsettingen er bedre avling og redusert miljøbelastning i potet og gulrotdyrking gjennom fysisk jordløsning.I prosjektet er det sett på betydningen av jordløsning på plantevekst, produktkvalitet og miljø. Deler av prosjektet har sett på jordløsning ved ulik grad av jordpakking.

Delmål 1: Økt kunnskap om betydningen av jordpakking og jordløsning på rotvekst og næringsstoffbehov i potet og gulrot (feltforsøk)

Delmål 2: Undersøke og demonstrere effekten av jordløsning på utnyttelse av næringsstoffer i potet (storskalafelt)

Potethypping

Prosjekteier(e): NIBIO Apelsvoll

Kontaktperson: Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll, tlf 40482799, e-post: eldrid.lein.molteberg@nibio.no

Samarbeidspartnere: Norsk Landbruksrådgivning, Tromspotet

Finansiering: Landbruksdirektoratet, NIBIO