Kortnavn: Virus & bladlus

Prosjektets varighet: 2016-2018

Innhold: Hovedmålet er redusert smittenivå av bladlusoverførte virus (PVA og PVY) i settepotet. For å klare dette er prosjektet delt i to delmål:

Delmål 1: Fastslå hvordan virusoverføring skjer innen et felt, hvilke bladlusarter som kan overføre PVA og PVY, og hvordan forekomsten av bladlusoverførte virussjukdommer er i de viktigste settepotetregionene i Norge. Det skal gjøres ved å:

  • Gjennomføre forsøk i utvalgte åkre i de største settepotetområdene.
  • Bestemme bladluspopulasjonen innen felt.
  • Bestemme hvilke arter i bladluspopulasjonen som opptrer som virusvektor.
  • Bestemme forekomsten av virusinfeksjon i minst tre viktige potetsorter innenfor hvert felt. Overvåke klimaforholdene ved forsøksfeltene mens studiene pågår.
  • Korrelere data for bladluspopulasjonen og klimadata med potetsort og forekomst av virussmitte i hvert av feltene.

Delmål 2: Teste effektiviteten av to ulike forebyggende tiltak for å minimere bladlusoverføring av virus. Dette skal gjøres ved å:

  • Gjennomføre forsøk med bruk av kjemiske midler og mineraloljer.
  • Gjennomføre forsøk med studier av mekaniske barriærer.
  • Evaluere forekomsten av virus i de ulike behandlingene som er nevnt ovenfor.
  • Beregne effektiviteten til de ulike metodene ved hjelp av statistiske analyser
Blad med PVY
Friskt blad til venstre, blad med PVY til høyre.

Prosjekteier: Landbrukskontoret i Våler og Åsnes

Kontaktperson: Borghild Glorvigen, NLR, tlf: 94867585, e-post: borghild.glorvigen@nlr.no

Samarbeidspartnere: NIBIO Plantehelse, NLR, Graminor, Grue kommune, Maarud AS, NORGRO, Nordisk Alkali, Orkla Confectionary & Snacks, Overhalla kommune, Overhalla Klonavlssenter, Settepotetdyrkernes Landslag (SPL) og Strand Unikorn.

Finansiering: Regionale Forskningsfond (Innlandet) og samarbeidspartnere.

Blad med PVY 2
Planter angrepet av virus får gjerne redusert vekst og "rynkete" og litt lysere blad.