Innhold: P-gjødsling for økt stivelse

Prosjektets varighet: 2021 (med mulighet for forlengelse)

Hovedmål: Økt stivelsesinnhold og høyere salgbar avling ved å bladgjødsle flere ganger gjennom sesongen i poteter til chips og pommes frites.

Ansvarlig for forsøkene: NLR Trøndelag (rådgiver Jon Olav Forbord), NLR Viken (rådgiver Siri Abrahamsen) og NLR Øst (rådgiver Camilla Bye)

Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Kontaktperson: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving, borghild.glorvigen@nlr.no.

Samarbeidspartnere: Azelis, Findus, Fjellengen Landbruk, Flex Agri, HOFF, Maarud, Orkla, Københavns Universitet.

Finansiering: Samarbeidspartnere og NLR Grøntsatsingsmidler.

20210428 134710
Fosformåling i korn. Foto: Siri Abrahamsen, NLR Viken