Prosjektets varighet: 2023-2024

Hovedmål: Prosjektet skal avdekke årsaken bak skadebildet i potetsorten Lady Claire. Det vil på sikt føre til mulighet for å etablere gode IPV-rutiner og håndtering av problemet. Gode tiltak kan avverge avlingstap og gi oss økt kunnskap til fremtidens potetproduksjon til chipsindustrien.

Delmål: Prosjektet håper å finne svar på følgende forskningsspørsmål:

  1. Hva er det regionale omfanget av skadene i Lady Claire?
  2. Hvilke faktorer er sammenfallende i dannelsen av skadebildet på Lady Claire?
  3. Er symptomene alltid like, eller varierer det mellom ulike steder?
  4. Hvilke skadeorganismer finner man i forbindelse med skadebildet?

Prosjekteier: Maarud AS

Prosjektledelse: Anne Muola (NIBIO bioteknologi og plantehelse) og Mari Henrikke Gunnarsdotter Vandsemb (Maarud AS)

Kontaktpersoner:

Samarbeidspartnere: Maarud AS, Orkla, NLR, NIBIO bioteknologi og plantehelse

Utenlandske diskusjonspartner: Julie Pedersen, Aarhus Universitet

Finansiering: Regionalt forskningsfond Innlandet (RFFI), Maarud, NLR