Kortnavn: Lagringsprosjektet

Prosjektets varighet: 2010-2014

Innholdet i prosjektet: Hovedmålet var økt kunnskap om kort- og langtidslagring av frukt, poteter og grønnsaker. For poteter ble det fokusert på modningsindikatorer, på ulike ventilasjonsprinsipper under lagring og på forekomst og utvikling av Fusariumråte i norske poteter.

Nlr 57217764231

Prosjekteier: Bioforsk

Kontaktpersoner:
Arne Hermansen, e-post: arne.hermansen@nibio.no
Eldrid Lein Molteberg, tlf 40482799, e-post: eldrid.lein.molteberg@nibio.no
Pia Heltoft, tlf 92080939, e-post: pia.heltoft@nibio.no

Samarbeidspartnere: NMBU, Nofima.

Bransjepartnere: AL Gartnerhallen, Tine/Fellesjuice, Bama Gruppen AS, Findus Norge AS, HOFF SA, Graminor AS, NordGrønt, Norgesgrønt, Maarud AS og Kims Norge AS

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (90%, tidligere FFL/JA), bransjepartnerne (10%). Landbruksdirektoratet, NIBIO.