Innholdet i prosjektet: Overordnet målsetting er å utvikle kompetanse for en mer lønnsom planteproduksjon under de ulike dyrkings- og klimaforholdene i Norge, herunder kunnskap om plantesorter og deres dyrkingsegenskaper. I prosjektet utføres i hovedsak forsøk med vekt på sorts- og stedstilpasset gjødsling.

Potetaker

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Per J Møllerhagen, NIBIO Apelsvoll, tlf 40484168, e-post: per.mollerhagen@nibio.no

Finansiering: Kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet