Bekjempelse av ugras

Ugrasbekjempelse i nepe og kålrot er krevende og trenger en del planlegging. Start planlegging et par år før du skal dyrke disse vekstene. Det gir mulighet for bekjempelse av rotugras, brakking og tyning av frøbanken.

Aktuell strategi kan være brakking i håa på sensommeren, pløying neste vår og en eller to sesonger med grønnfôr. Unngå korsblomstra grønnfôrvekster året før kålvekster for å forebygge mot kålfluelarver i jorda i kålåret.

Plantevern er en flerårig strategi. Siden kålrot og nepe konkurrer veldig dårlig mot ugras, er det viktig å starte bekjempelsen så tidlig som mulig og det betyr å begynne allerede i årene før man skal ha kålrot eller nepe i åkeren. God ugrasbekjempelse i årene før kålvekster gir enklere ugrasbekjemping og et bedre resultat i kålårene. Det finnes flere ugrasmidler som kan bli brukt i kålrot, og noen få som kan bli brukt i nepe. Bruk av duk/nett i produksjonen for å beskytte kulturene mot kålflue og kålmøll, gjør ugrassprøytinga utfordrende og fører til merarbeid ved mekanisk eller termisk bekjempelse.

I praksis kan ugrasstrategien i kålrot se sånn ut:

Etter såing, sprøytes det med jordherbicid, Centium eller Boxer, eller en kombinasjon av begge, og deretter legge på duk til beskyttelse mot kålmøll eller kålflue. Det er viktig å ikke vente for lenge med sprøyting, det må skje seinest to dager etter såing på fuktig jordoverflate, i god tid før plantene har spirt. Her i nord har vi mye nedbør, da gjelder det å være forsiktig med sprøytinga, når det er meldt større nedbørsmengder, spesielt når man blander Boxer og Centium, siden nedvasking av middel kan føre til skader i sådd kålrot. Radrensing mellom kålrot-plantene er utfordrende. Ugraset kan stå så lenge det ikke gjør problemer ved innhøstingen. Alternativt er det en mulighet å fjerne duken/nettet for å gjennomføre behandling med bladherbicid, Matrigon 72 SG mot rotugras og frøugras i korgplantefamilien, for eksempel tunbalderbrå, og Select + Renol, Focus Ultra mot grasugras. Viktig er da å ikke fjerne duken for lenge, for ikke å få kålflue-, eller kålmøll under duken. Hvis du fjerner duken for å gjennomføre ugrasbehandling, gjør det før kålflua begynner å bli aktiv eller etter at den verste svermingstoppen er forbi. NLR har kålfluefeller i Målselv, i Kvæfjord og på Dønna, og sender ut kålfluevarsler i sesongen.

I nepe er det ikke mange ugrasmidler tilgjengelig. Centium og Boxer kan her også brukes som jordherbicid mot frøugras mens Select + Renol kan brukes mot grasugras (NB! Sjekk behandlingsfrist). Fordi det er få ugrasmidler som er godkjent i nepe og fordi bruk av duk/nett gjør ugrasbekjempelsen vanskeligere, er forebyggende tiltak, altså tiltak i eng eller åker før man dyrker nepe eller kålrot, veldig viktige.

Bekjempelse av sopp

Dersom du dyrker kålrot for langtidslagring, er det aktuelt å behandle mot sopp. I praksis er det tre midler som er tilgjengelige mot lagersopper i kålrot; Amistar, Signum og Luna Privilege. Amistar og Signum tilhører samme kjemiske gruppe, og for å forebygge mot resistensutvikling, er det kun tillatt å behandle til sammen to ganger med et eller begge disse midlene. Luna Privilege har kun én behandling i året.

I kålrot og nepe har Signum kortere behandlingsfrist med 14 dager, mot Amistar som har en behandlingsfrist på 30 dager. Vi anbefaler derfor å avslutte med Signum. Dersom du har potet i vekstskifte, og bruker Amistar på poteten, er det lurt å unngå Amistar på grunn av fare for resistens. Da kan det være bedre å bruke Luna Privilege.

I nepe er det kun aktuelt med soppbehandling dersom du skal lagre den lenge eller det er veldig fuktig og varmt mot høsting. I nepe er det kun Amistar og Signum som er tillatt, og da anbefaler vi Signum på grunn av kortere behandlingsfrist. Dersom det er tørt og fint vær, og nepa ikke skal lagres lenge, er det ikke nødvendig med soppsprøyting.

For råd om ugras- eller soppsprøyting, kontakt grønnsaksrådgiveren din. Informasjon om kjemisk bekjempelse av kålflue, kålmøll og gulrotflue, finner du her.

Viktig: Les alltid etiketten nøye.