Jordloppa kommer opprinnelig fra Nord-Amerika. De voksne insektene spiser på bladene og lager små spredte hull. Ved store angrep kan det gi avlingsreduksjoner. Larvene vokser på røttene, og noen arter spiser på knollene. Dette gir stor skade, da kvaliteten blir dårlig, og kan i verste fall føre til at potetene ikke kan omsettes.

Klarer jordloppa først å etablere seg i et område er det både kostbart og veldig vanskelig å utrydde den. Det er derfor svært viktig å oppdage eventuelle funn på et tidlig stadium.

Epitrix spp. har status som potensielle karanteneskadegjørere i Norge. Mistanke om funn bør meldes til Mattilsynet.

Jordloppa utvikler seg på planter i søtvierfamilien

Jordlopper av slekta Epitrix fullfører sin utvikling på planter som hører til søtvierfamilien (Solanaceae). I denne familien finner vi blant annet følgende planter som vokser i Norge:

  • potet (Solanum tuberosum)
  • tomat (Solanum lycopersicum)
  • svartsøtvier (Solanum nigrum)
  • piggeple (Datura stramnonium)

Voksne jordlopper kan leve på bladverket til mange planter

De voksne insektene kan leve på bladverket til en rekke planter, blant annet kål (Brassica oleracea), agurk (Cucumis sativus), bete (Beta vulgaris), salat (Lactuca sativa), mais (Zea mays), bønner (Phaseolusspp.) og meldestokk (Chenopodium album).

Jordloppa Epitrix ble først registrert i Portugal i 2004

Artene Epitrix similaris og E. cucumerisble ble registrert i Portugal i 2008. Sistnevnte art er registrert på Azorene siden 1979. Skader etter jordloppe ble oppdaget i Portugal i 2004, men årsaken ble ikke klarlagt før i 2008. Mattilsynet informerer om at det i Portugal er registrert en meget rask spredning av jordloppa Epitrix similaris, og en videre spredning er (i følge EPPO*) er sannsynligvis ikke mulig å stoppe, kun forsinke. E. similaris er også påvist i potetfelt i Galicia i Spania. Det er sett symptomer etter angrep av Epitrixi potetsendinger fra Portugal til Nederland og Nord Irland. I tillegg til E. similaris, advarer EPPO også mot tre andre arter;

  • E. subcrinata
  • E. tuberis
  • E. cucumeris

* EPPO = = European and Mediterannean Plant Protection Organization)