Se video om hvordan du tar ut prøver for ei nitratmåling i potet:

Bruk av Horiba laquatwin nitratmåler i potet

Uttak av stilkprøver:

 • Ta ut blader fra minst 30 representative planter i åkeren (fra mange rader – gå diagonalt)
 • Bruk øverst fullt utvikla blad (blad nr. 3 eller 4 fra toppen)
 • Fjern bladene ved uttak – det er stilken som skal brukes til måling
 • Unngå skadde planter, planter med annen næringsmangel, planter berørt av sprøytespor
 • Uttak på formiddagen hvis varme forhold (planter i væskebalanse) – men tørre blader
 • Ikke fra åker som mangler vann eller fra åker som ble vannet i går / fikk mye regn i går
 • Unngå at prøven taper vann (fjern bladene ved uttak, legg stilkene i en plastpose (merking), oppbevares i kjøleskap/bag (inntil ca 15 timer) hvis den ikke måles innen én time)

Tillaging av prøver:

 • Press saft fra alle bladstilkene i en samleprøve (klipp stilkene opp i mindre biter i et beger, press saft fra bitene ved hjelp av hvitløkspresse (eller lignende) i et reint beger
 • Merk prøvene / prøveglassene hvis du måler fra flere skifter – fort gjort at det blir rot!
 • Bruk gaffel eller lignende for å fjerne stilkrester. Tørk hvitløkspressa med tørkerull mellom hver prøve / åker

Måling av prøver:

Monter måleren inkludert innsetting av batterier. Slå på måleren ved å holde inn ON-knappen et par sekunder. Første tall som kommer fram er 741, som er modellnummer. Fabrikkinnstilling er at en kun bruker øvre kalibrering (5000 ppm) og at måler viser verdi i ppm nitrat (NO3). Dette er den innstillingen som anbefales for potet

 • Mål safta umiddelbart etter pressing. Sirkuler / bland safta før du heller opp i måleren. Sørg for at saft / kalibreringsvæske dekker hele måleområdet (både stor og liten sirkel)
 • Legg på lokket etter væske er lagt i før du avleser målingen
 • Kalibrering: Måleren bør kalibreres cirka én gang hver dag (eller oftere hvis en stusser på verdiene)
 • Ha i kalibreringsvæske (5000 ppm), legg på lokket og hold inne knappen CAL til en mørk firkant med CAL blinker øverst i displayet. Vent til firkanten slutter å blinke og displayet viser 5000 ppm. Kalibreringen er ferdig. Hell ut væska og skyll med vann. Tørk måleenheten forsiktig med tørkepapir (unngå riper i membranen)
 • Måling: Trykk på knappen MEAS (measure). Ha i plantesaft, legg på lokket og avles verdi (eller trykk én gang til på MEAS og vent til firkanten med MEAS i toppen på displayet slutter å blinke – avles verdi. Trykk en gang til på MEAS før ny måling). Skyll med vann og tørk forsiktig med tørkepapir – klar for ny prøve
 • Viktig at det ikke er fritt vann i måleren / lokket etter vask som kan fortynne neste prøve


Prosjektet er finansiert av Grøntsatsingsmidler fra NLR.