Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om kriterier for akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt”. Regelverket trådte i kraft 1. mars 2011.

Norsk akevitt har vært en beskyttet betegnelse i EØS-avtalen siden 1994, men det var først i 2011 at det ble fastsatt kriterier knyttet til denne betegnelsen. Kriteriene er begrunnet i det gode og spesielle omdømmet som norsk akevitt har. Det er lagt spesiell vekt på historikken og tradisjonen bak akevittproduksjonen i Norge. I tillegg er det viktig å ivareta den anerkjennelsen i markedet som norsk akevitt har, og de forventninger som forbrukeren har til produktet.

Aquavitflaske

Akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt” må, i tillegg til å oppfylle de generelle kravene i spritregelverket, oppfylle følgende spesielle krav:

    1. være produsert i Norge
    2. være produsert av potetsprit fremstilt i Norge av minimum 95% norske poteter
    3. være modnet i eikefat i minimum 6 måneder for fat som er mindre enn 1000 l og minimum 12 måneder for fat som er større enn 1000 l.