Potato spindle tuber viroid (PSTVd) kan angripe og føre til betydelig avlingstap i bl.a. potet og tomat. Det er økt risiko for å få inn smitte med prydplanter. PSTVd er en karanteneskadegjører.

Omfattende smitte av pospiviroider i flere importerte sendinger av prydplanter fra Nederland er påvist av Mattilsynet i planteartene Solanum rantonnetii (kalles busksøtvier eller potetplante) og Solanum jasminoides (kalles kalles ofte jasminsøtvier). Pospoviroider utgjør en alvorlig trussel spesielt mot tomatproduksjonen i Norge, men også potetprodusentene skal være klar over mulighetene for smitte over i potetproduksjon.
PSTVd ble oppdaget i Norge i 2011 i Petunia.

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) er listet i vedlegg 1 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Viroidet er en karanteneskadegjører, og er dermed forbudt å innføre til Norge uansett hvilken vertplante (eller smittebærende emne) det befinner seg på.

Det er forbudt å importere settepoteter til Norge, og derfor er vi også godt beskyttet mot å få inn PSTVd med infiserte settepoteter. Men det er en reell fare for å få inn PSTVd med prydplanter også til Norge, og dette anses som en trussel spesielt for veksthusproduksjon av tomat og prydplanter innen søtvierfamilien (Solanaceae).

PSTVD0 1410 Plant Protection Service Wageningen NL
Potato spindle tuber viroid (PSTVd): friske og sjuke knoller i sorten Nicola. Foto: Plant Protection Service (Wageningen, Nederland).

PSTV i potet

I mange år har Potato Spindle Tuber Virus (PSTVd) vært et problem i potetproduksjon i mange land over hele verden. Det er først i de siste årene at viroidet også er påvist i flere prydplanter innen søtvierfamilien (Solanaceae) i flere land i Europa. PSTVd ble oppdaget i Norge i 2011 i Petunia. Viroidet er til nå ikke påvist i tomat- eller potetproduksjon i landet.

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) er et viroid, og kan forårsake alvorlig sjukdom på potet, tomat og andre plantearter. PSTVd består av små RNA-molekyler, og mangler den proteinkappa som virus har.


Symptomer i potet

I potet kan smitte av PSTV gi vekstreduksjon og sterkt opprett vekst. Potetknollene blir avlange og får en sylindrisk form (derav navnet "spindle") og tydelige øyenbryn ("kant" over groøyet). På bladverket er symptomene mer diffuse. Bladene blir ofte mindre enn normalt, svakt rynkete med en blå-grønn farge.

Symptomene kan varierer sterkt med vertplanteart, stamme av viroidet og vekstforhold. I tomat kan infeksjon ytre seg ved epinasti, svakt rynking av de yngste bladene og gulning og nekroser på utvokste blad. Lite følsomme vertplanter eller milde stammer av viroidet kan gi svake symptomer som er vanskelig eller umulig å oppdage (ref Mattilsynet).

NB!: Flere prydplanter innen søtvierfamilien har vist seg å kunne være infiserte uten å vise symptomer.


Vertplanter

Potet, tomat og avokado er vertplanter for PSTV. Det er også flere slekter og arter prydplanter innen søtvierfamilien (Solanaceae), deriblant Solanum rantonnetii, Solanum jasminoides, Cestrum spp. og engletrompet (Brugmansia spp. (syn.Datura spp.)) m.fl.

Arter i slekta Pospoviroid

I slekta Pospoviroid er det 10 arter. Fem av disse anses som nye trusler for
veksthustomat: Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Tomato chlorotic dwarf
viroid (TCDVd), Citrus exocortis viroid, (CEVd), Columnea latent viroid (CLVd)
og Tomato apical stunt viroid (TASVd).


Spredning

Smittespredning fra prydplantene til tomat- eller potetplanter skjer hovedsakelig med saftsmitte, som kan overføres med hender og redskap under arbeid med plantene.

Sjukdommen kan overføres med settepoteter eller andre infiserte planter, mekanisk (kontaktsmitte), gjennom pollen eller via frøplanter i åkeren (potetplanter som har spirt fra frøene i toppeplene). All håndtering og stell av plantene, inkludert bruk av maskiner og redskaper, kan føre til smittespredning.

Kontroll

Det finnes ingen kjemiske eller biologiske metoder som kan kontrollere viroider i plantene. Derfor er det helt nødvendig med rent frømateriale og å destruere smittet plantemateriale, i tillegg til gode reinholdsrutiner som hindrer angrep og videre spredning.