– Vi må være på hugget med tørråtebekjempelse i år! nærmest roper Borghild Glorvigen, fagkoordinator potet i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Hun oppfordrer alle produsenter til å komme seg ut i egen åker for å sjekke status og komme i gang med eventuelle tørråtetiltak tidlig nok.

For å ligge bakpå og sette all sin lit til varslingsmodellene, er ikke en strategi fagkoordinatoren vil anbefale i år.

– Vi erfarer i år at vi ikke kan stole på Negativprognose-modellen. Flere steder har det vært angrep, selv om Negativprognosen har vist lave verdier (under 100 ved angrep). Mange vil måtte starte sprøyting tidligere enn foregående år. Det er bedre å starte sprøytingen i god tid, slik at man ikke havner bakpå. Best kontroll har vi ved forebyggende sprøyting! sier Glorvigen.

Sjekk åkrene deres!

Borghild glorvigen
Borghild Glorvigen, fagkoordinator potet

Krevende utgangspunkt

For å skjønne bakgrunnen for fagkoordinatorens skarpe og tydelige oppfordring, må vi se tilbake på fjorårets vekstsesong.

– I fjor ble det vanskelig vær på slutten av sesongen, som for mange skapte store utfordringer med tørråtebekjempelse. En ny type tørråte, EU43_A1, etablerte seg i landet i 2023. Den nye genotypen har vist resistens mot noen kjemiske tørråtemidler. I kombinasjon med ny tørråtetype og dårlig vær, kom mange uheldig ut i fjor. Det har ført til at årets settemateriale kan ha en del primærsmitte, som gir tidlig angrep i årets potetåkre, forklarer Glorvigen.

Og ekstra ille blir det om man kopierer behandlingsstrategi fra tidligere år.

– Det er ikke nå vi skal gjøre som vi alltid har gjort! Det er helt avgjørende at vi tar situasjonen på alvor og agerer mot tørråte i fellesskap. Hvis ikke vi klarer det, er jeg redd vi ødelegger for oss sjøl, fortsetter fagkoordinatoren. Sammen med potetrådgivere over hele landet har hun gjennom vinteren og våren pratet bekjempingsstrategier for tørråte opp og i mente.

Skjermbilde 2024 07 05 kl 14 18 44
Tørråte på undersida av bladet. Foto: Camilla Jacobsen Eng

Dette er tørråte

Tørråte er en alvorlig plantesykdom som hovedsakelig rammer poteter og tomater. Sykdommen forårsakes av en vannmuggart, Phytophthora infestans, som tilhører gruppen oomyceter.

Avgjørende å lykkes

Siste uka er det funnet tørråte i Agder, Rogaland, Vestfold, Østfold og i Innlandet, og det er på et tidspunkt som fagkoordinatoren kan fortelle er nokså tidlig.

– Vi er ikke vant til at tørråtesesongen starter så tidlig, derfor ble nok mange tatt litt på senga i år, sier Glorvigen. Og det er i år at kampen mot tørråte blir ekstra viktig.

– Vi må klare å rydde opp i år, slik at vi ikke kommer enda dårligere ut i 2025. Alle må dra lasset sammen og følge en god strategi for bekjempelse av tørråte. Det handler om å følge med, behandle i forkant av tørråteangrep, veksle mellom ulike midler og blande midler med ulike virksomme stoffer, supplerer hun.

Skjermbilde 2024 07 05 kl 14 24 58
Tørråte på hele potetplanta. Foto: Guro Bukaasen

Frykter resistensutvikling

At tørråter er funnet tidlig i sesongen og at man dermed kommer litt på etterskudd med behandling, bekymrer fagkoordinatoren. Videre er det også frykt for at tørråtesoppen vi ser i felt nå er resistent mot virkestoffene i noen av tørråtemidlene vi har tilgjengelig.

– For å følge med på utviklingen tar vi prøver fra planter med tørråtesmitte og sender til analyse for genotype og resistens. Inntil svaret foreligger om noen måneder må vi agere som at vi har resistens, og særlig gjelder dette når vi ser at det er den nye tørråtetypen EU43_A1 som opptrer i norske åkre, sier Glorvigen.