Funn av resistent tørråte mot enkelte virksomme stoffer ble dessverre en realitet i 2023. I vekstsesongen 2024 har vi et tidsvindu for "å rydde opp" i situasjonen. Dette tidsvinduet har vi fordi vi med midlertidig godkjenning av to preparater (Infinito og Shirlan) har fått inn flere virksomme stoffer i kampen mot tørråte.

Fjorårets funn av tørråte med genotypen EU43_A1 i de fleste norske potetdistrikt i Sør-Norge er urovekkende. De aller fleste av disse funnene er sannsynligvis ensbetydende med resistens overfor det virksomme stoffet mandipropamid i Revus. Samtidig er det kryssresistens* med bentiavalikarb, et av de virksomme stoffene i Zorvec Endavia. Beste måten å unngå videre utvikling av resistens mot et plantevernmiddel er å unngå å bruke de preparatene det gjelder. Å unngå bruk av disse preparatene er mulig i enkelte områder og sorter. Får vi en vanskelig tørråtesesong med høyt tørråtepress er det vanskelig å unngå bruk av disse preparatene. Da gjelder det å bruke de til riktig tid i en gjennomtenkt strategi.

En samlet bransje bransje er enige om at alle må følge disse rådene ved bekjemping av tørråte i 2024:

  1. Reduser smittepresset. Bruk settepoteter fri for smitte. Fjern avfallshauger og bekjemp potet i andre kulturer.
  2. Sprøyt forebyggende. Tilpass sprøyteintervallet til sort, tørråtevarsel og forrige preparatvalg.
  3. Veksle mellom preparater med ulike virkningsmekanismer hver gang.
  4. Minst tre virkningsmekanismer i to påfølgende sprøytinger.
  5. Unngå Revus og Zorvec Endavia ved de to første sprøytingene.
  6. Unngå Revus og Zorvec Endavia alene, i blanding med hverandre eller etter hverandre.
  7. Aldri Revus eller Zorvec Endavia på etablerte angrep.
  8. Fjern planter med tørråtesymptomer og vurder nedsviing ved tidlige angrep.
  9. God sprøytekvalitet! dysevalg, kjørefart, trykk og væskemengde.
  10. Sjekk tørråtevarsler daglig! Bruk VIPS og lokal rådgiver.

* Les om kryssresistens i NIBIO POP 2020 (vol 6 | NO 18)