Sorter

Solist og Hassel er de tidligste sortene med gult skall. Det varierer litt fra område til område hvilken sort produsentene satser på, men begge egner seg godt til tidlig høsting og vasking. Colomba kommer litt seinere, men har til gjengjeld et høyere avlingspotensiale. Tørrstoffinnholdet i Colomba er i utgangspunktet litt lavt, men det øker raskt når potetene får stå litt lenger før de høstes. Juno og Evolution er de raskeste røde sortene. Begge disse må høstes tidlig for å unngå at de største knollene blir for store og får ufasong. Dessverre har svikt i tilgang på settepoteter av Juno begrenset produksjonen i år. Rutt og Monte Carlo er litt seinere, men man har allerede begynt å høste noe Rutt på litt lavere avling, fordi etterspørselen etter røde tidligpoteter er så stor i år.

Priser

Oppgjørspris til produsent er i skrivende stund (fredag 14. juni) kr 20,- pr kg, det er en svak nedgang fra forrige uke. Nå står prisen til og med onsdag 19. juni. Vi er fortsatt utenfor jordbruksavtalens periode for målpris på nye poteter, det er først fra uke 26 den trer i kraft. Hvordan den faktiske prisen til produsent utvikler seg videre vil først og fremst være avhengig av tilbud og etterspørsel av norske poteter. Det er ingen automatikk i at prisen til produsent skal ned på det nivået målprisen tilsier. En eventuell overnotering vil heller ikke utløse noen umiddelbar aksjon. Det er først når noteringsprisen overstiger øvre prisgrense i to uker på rad at Landbruksdirektoratet vurderer administrative tollnedsettelser. Det er også langt fra sikkert at det er rikelig tilgang på importpoteter fra Europa som kjedene kan kjøpe til lavere pris. Foreløpig lover dette godt for norske tidligpoteter.