Masterstudent Ove Alexander Bratterud er blitt tildelt første masterstipend innen potet. Tildelt stipend er på kr 20.000. Planen til Ove Alexander er å bruke stipendet på en studietur til kongressen "Annual CRISPR Conference" 17-20/6/2019 i Canada. Ove Alexander skal levere sin oppgave i mai 2020.

Tema for masteroppgaven er: "Efficiency of CRISPR associated endonuclease in targeted genome editing in potato".

Hensikten med oppgaven er å studere potensiale for genredigering av potet ved bruk av CRISPR-assosierte (Cas) endonukleaser.

CRISPR/Cas er et forholdsvis nytt verktøy som brukes til genredigering. I dag optimaliseres metoden til bruk i flere ulike organismer. Blant annet i potet, hvor det inntil nå er gjort veldig lite. Masteroppgaven skal bidra til forskning av metoden i nettopp potet og på sikt kan metoden bli et viktig verktøy i foredlingsarbeidet spesielt med hensikt på å foredle frem en potet med genotype som er resistent mot Phytophtora infestans som forårsaker tørråte.


Hovedveileder er Trine Hvoslef-Eide, NMBU.

FFP Stottespillere masterstipend 2019
Tusen takk til bedriftene som har støttet opp om potetstipendet