Centium er et effektivt ugrasmiddel mot flere ugrasarter. Preparatet blir brukt i mange kulturer, blant annet poteter. Det virksomme stoffet er klomazon. Preparatet virker blant annet godt mot problemugras som klengemaure og svartsøtvier.

Det aktive stoffet klomazon tas opp av ugrasplantene i spiringsfasen og transporteres til vekstpunktet. Centium® 36 CS stopper syntesen av klorofyll og andre pigmenter som produseres under fotosyntesen.

Det er FMC som er registreringsinnehaver av produktet. Da etiketten for Centium med reg.nr. 2013.13.19. kom var det ikke lenger tillatt å bruke preparatet under plast og fiberduk.

Dispensasjonen gjelder bruk i perioden 1. mars til 29. juni 2022. Bruksområde er potet under plast og fiberduk mot ulike arter av søtvier. Doseringen er 12,5 ml/daa. Maks en behandling i vekststadium BBCH 00-05.

> Har du spørsmål om ugraskontroll, ta kontakt med din lokale rådgiver.

Svartsotvier IMG 0071
Svartsøtvier i blomstringa. Foto: Borghild Glorvigen

Bakgrunn for søknad om dispensasjon

Søtvierplanter (svartsøtvier og begersøtvier) som får vokse seg store i potetradene som er dekket med plastdekke eller fiberduk har blitt en stor konkurrent til potetplantene etter at dekket er tatt av. Svartsøtvier og begersøtvier er ugrasarter som de siste 20 årene har fått økt i omfang, og har fått stor utbredelse i tidligpotetområdene i Østfold, Vestfold, Agder og Trøndelag. Det å blande ugraspreparatene Centium med Fenix og Sencor ved setting rett før dekking har vist at man oppnår god kontroll på svartsøtvier/begersøtvier. Erfaring fra tidligproduksjon i løpet av de årene Centium har vært brukt i potet før dekking med plast eller fiberduk, har man ikke opplevd skade på potetplantene på grunn av Centium. Svartsøtvier og begersøtvier har blitt minst like utfordrende som problemugraset hønsehirse.

Gamle etiketter

Centium med gamle etiketter er ikke lenger tillatt brukt.