Tillatelsen gjelder bruk i perioden 11. juni 2022 til 9. oktober 2022. Det gis tillatelse til å importere Gozai i forkant av denne perioden. Etter at dispensasjonsperioden er over vil det ikke lenger være tillatt å bruke eller oppbevare Gozai.

I dispensasjonen ligger det maksimum 2 ganger behandling med maksdose 80 ml per behandling. Behandlingsfristen er 14 dager. Gozai kan brukes etter risknusing.

> Tilleggsetikett finner du her (er basert på kravene i vedtaket).

Gozai består av det virksomme stoffet pyraflufen-etyl og fyllstoffer. Gozai er plassert i avgiftsklasse 2.

Bakgrunn for søknad om dispensasjon for bruk av Gozai til nedvisning av potetris

2020 var den første sesongen på over en mannsalder hvor man ikke kunne benytte Reglone for å visne ned potetriset. Til nedvisning av potetris ble Spotlight Plus godkjent for vekstsesongen 2020. Forsøk fra 2019 og 2020 viser derimot at Spotlight Plus alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå fullstendig dødt ris i sene sorter i store deler av landet. Spotlight Plus er ikke tillatt å bruke etter risknusing. NLR har søkt om dispensasjon for Gozai fordi dette preparatet har vist bedre effekt enn Spotlight Plus, men er avhengig av sol og pent vær for å gi gode resultater, både den dagen en sprøyter, men også flere dager etter behandling. I potetsorter med kraftig ris kan en blanding av preparatene gi bedre nedsviing.

For å unngå smitte av tørråte på knollene er det viktig at potetriset er dødt før innhøsting. Tørråte på knollene kan raskt føre til råteutvikling på lageret, og at kan føre til at potetene ikke blir omsatt.

I mangel på gode nok vekstavslutningspreparater ble det gitt dispensasjon for Gozai også i 2020 og i 2021. Nordisk Alkali har søkt om godkjenning av preparatet Mizuki (Gozai + olje), men det er usikkert når Mattilsynet har vedtaket klart.

NIBIO Plantehelse støtter søknaden om dispensasjon.