Kortnavn: SOLUTIONS

Prosjektets varighet: 2021-2024 (4 år)

Hovedmål: Nye bærekraftige løsninger innen plantevern for å sikre gode avlinger av norske poteter, jordbær og epler.

Delmål og arbeidspakker (AP):

  • Delmål 1 (AP 1): Nye metoder for risdreping i potet basert på alternative plantevernprodukter og nye metoder, f.eks. elektrisitet og sensor-basert tildeling.
  • Delmål 2 (AP 2): Ny metoder for å bekjempe ugras og utløpere i jordbær på friland basert på alternative plantevernprodukter og robot.
  • Delmål 3 (AP 3): Nye metoder for ugraskontroll basert på alternative plantevernprodukter og nye metoder, f.eks. varmtvannsteknologi.
  • Delmål 4 (AP 4): Formidling av prosjektresultater og kommunikasjon med sluttbrukere.
Forsøk med risdreping med varmt vann (Heatweed). Foto: Camilla Bye, NLR Øst
Forsøk med risdreping med varmt vann (Heatweed). Foto: Camilla Bye, NLR Øst
Forsøk med flamming av potetris  i Solutionsprosjektet. Foto: Camilla Bye, NLR Øst
Forsøk med flamming av potetris i prosjektet Solutions. Fra venstre ser vi Josefine Marie Sydness (NLR Øst), Kristen Semb Tørresen (NIBIO), Kjetil Mostue (NLR Innlandet) og Joachim Hasle. Foto: Camilla Bye, NLR Øst
Risknusing IMG 0171 bg

Prosjekteier: NIBIO, Divisjon bioteknologi og plantehelse

Kontaktperson: Forsker Therese W. Berge (prosjektleder), Forsker Kirsten Semb Tørresen (arbeidspakkeleder for AP 1).

Samarbeidspartnere: Norsk Landbruksrådgiving, Adigo AS, A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS og produsenter av potet, jordbær og eple

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og Grofondet AS, og egeninnsats fra Norsk Landbruksrådgiving, Adigo AS, A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS og produsenter av potet, jordbær og eple.

Om prosjektet hos Forskningsrådet

Forskningsmidlene logo 1
Stottet av Grofondet

Flere prosjekter