Kortnavn: Vekstavslutning & tørråte

Prosjektets varighet: 2020-2021

Hovedmål: Finne fram til gode alternative metoder for en god vekstavslutning i potet, i kombinasjon med god kontroll av tørråte fram til opptak.

Delmål:

1: Undersøke mulige mekaniske metoder, alene eller i kombinasjon med sprøyting, for å oppnå god vekstavslutning i potet

2: Finne fram til en god strategi for å unngå tørråte i avlinga ved bruk av ulike kjemiske og alternative vekstavslutningsmetoder

Nlr 57004461697
Risknusing i potet. (Foto: Morten Livenengen)

Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Kontaktperson: Borghild Glorvigen, (+47) 94867585, borghild.glorvigen@nlr.no

Prosjektgruppe: Kirsten Semb Tørresen (NIBIO), Håvard Eikemo (NIBIO), Siri Abrahamsen (NLR Viken), Per Gunnar Kraggerud (NLR Øst), Jarek Grodek (NLR Innlandet, Arne Vagle (NLR Rogaland) og prosjektleder Borghild Glorvigen (NLR)

Samarbeidspartnere: NIBIO, NMBU, BAMA, HOFF, Felleskjøpet, Findus, Gartnerhallen, Lena Maskin, Maarud, Norgro, Nordgrønt, Nordisk Alkali, Orkla, Norsk Landbruksrådgiving og potetprodusenter

Finansiering: Handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet, bransjepartnere og Norsk Landbruksrådgiving

Flere prosjekter