Kortnavn: Vekstavslutning & tørråte

Prosjektets varighet: 2020 (rapportering innen 31/3/2021)

Hovedmål: Finne fram til gode alternative metoder for en god vekstavslutning i potet, i kombinasjon med god kontroll av tørråte fram til opptak.

Delmål:

1: Undersøke mulige mekaniske metoder, alene eller i kombinasjon med sprøyting, for å oppnå god vekstavslutning i potet

2: Finne fram til en god strategi for å unngå tørråte i avlinga ved bruk av ulike kjemiske og alternative vekstavslutningsmetoder

Nlr 57004461697
Risknusing i potet. (Foto: Morten Livenengen)

Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Kontaktperson: Borghild Glorvigen, (+47) 94867585, borghild.glorvigen@nlr.no

Prosjektgruppe: Kirsten Semb Tørresen (NIBIO), Håvard Eikemo (NIBIO), Siri Abrahamsen (NLR Viken), Per Gunnar Kraggerud (NLR Øst), Jarek Grodek (NLR Innlandet, Arne Vagle (NLR Rogaland) og prosjektleder Borghild Glorvigen (NLR)

Samarbeidspartnere: NIBIO, NMBU, BAMA, HOFF, Felleskjøpet, Findus, Gartnerhallen, Lena Maskin, Maarud, Norgro, Nordgrønt, Nordisk Alkali, Orkla, Norsk Landbruksrådgiving og potetprodusenter

Finansiering: Handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet, bransjepartnere og Norsk Landbruksrådgiving

Metoder som vil være med i et eller flere av forsøkene, :

Mekaniske metoder:

 • Risknusing (ulike modeller)
 • Riskapping (Kornbo)
 • Risnapping (Kloppenburg)
 • Flamming av riset (ulike modeller)
 • Behandle riset med varmt vann (Heatweed)
 • "Rogaland spesial" = nybygd maskin som prøves ut for første gang

Kjemiske preparater:

 • Beloukha (pelargonsyre)
 • Gozai (pyraflufen-etyl)
 • Harmonix Leaf Active (eddiksyre)
 • Saltex (natriumklorid)
 • Spotlight Plus (karfentrazonetyl)

Flere prosjekter