I potetdyrkinga i Norge har vekstavslutning med dikvat (Reglone el Retro) helt dominerende, av og til i kombinasjon med risknusing. Dikvat ble forbudt å bruke i 2020. Hele Europa leter nå etter gode alternativ. I Norge har Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og NIBIO jobbet sammen for å finne alternative metoder siden 2019.

Prosjekt SOLUTIONS

Prosjektet "SOLUTIONS" går i fire år, og skal finne nye praktiske løsninger for nedvisning av potetris, og kjempe mot ugras og utløpere i jordbær på friland, og ugras i eplehager. Forsker Kirsten Semb Tørresen (NIBIO) er prosjektleder for potetdelen.

– Målet i dette prosjektet er blant annet å finne nye praktiske og bærekraftige løsninger for nedvisning av potetris, forteller forsker i NIBIO, Kirsten Tørresen. Risdreping er med på å stoppe veksten og regulere størrelsen på knollene, indusere knollmodning, fremme skallsetting, lette at knollene slipper riset og lette høstinga. Risdreping er også et viktig tiltak i integrert plantevern for å unngå tørråtesmitte på potetene og råtning på lager.

I 2021 er det to forsøksserier som blir prøvd ut:

  1. Risknusing sammenliknes med risdreping med gassbrenner eller med varmt vann alene, eller i kombinasjon. Kjemisk behandling med nyere midler blir et kontroll-ledd. Hver behandling prøves i ulike doser og i kombinasjoner med risknusing.
  2. Nedvisning i potet med bioherbicider. Her undersøker man behandlinger med ulike doser, tidspunkter og kombinasjoner av preparatene Beloukha (pelargonsyre), Mizuki (Gozai (pyraflufen-etyl) + olje), UgressNIX (eddiksyre) og Spotlight Plus (karfentrazonetyl).

Prosjektet SOLUTIONS går i perioden 2021-2024.

> Les mer om jakten på nye løsninger for vekstavslutning i prosjektet SOLUTIONS

SOLUTIONS erfl 20210910 105332
Første forsøksår i prosjektet SOLUTIONS. Her fra et forsøksfelt hos potetprodusent Anders Nordlund. Fra venstre: ser vi Anders Nordlund, Kirsten Semb Tørresen (NIBIO), Stine Lysen (NLR Øst), (Kjetil Mostue (NLR Innlandet) og Camilla Bye (NLR Øst). Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Prosjekt Skallmodne og tørråtefrie poteter med ny vekstavslutning 2021

I prosjektet der målet er å finne fram til gode, økonomiske og sortstilpassede vekstavslutningstiltak som gir skallfaste og tørråtefri poteter undersøker Norsk Landbruksrådgiving (NLR) to problemstillinger gjennom to ulike forsøksserier. De nye vekstavslutningspreparatene som er utviklet virker generelt seinere enn det Reglone gjorde. En viktig målsetting i prosjektet er å ikke reduserer avlinga mer enn det produsentene kan akseptere.

Problemstilling 1: Hvordan ta livet av potetsorter med frodig ris?

Potetsorter opptrer forskjellig i møte med ulike vekstavslutningspreparater. Årsakene kan ligge i voksemåter hos potetplantene, som ulik rismengde og/eller rotmasse, noe ligger i de ulike sortenes tidlighet, mens noe beror på ulik modningsgrad eller det kan være helt andre forhold som har betydning. I den ene serien undersøker NLR om ulik gjødsling og ulik sprøytetid på dagen har betydning for effekten av vekstavslutningspreparatene Mizuki og Spotlight Plus.

Forsøksfeltene har gått hos NLR Innlandet, NLR Rogaland, NLR Trøndelag og NLR Viken.

Problemstilling 2: Hvordan oppnå nedvisnet ris og modne knoller ved høsting?

Målet er å oppnå helt nedvisnet ris og stengler og modne knoller ved høsting. I denne serien undersøker vi klarer vi å initiere modning ved å starte vekstavslutning med små doser 1-2 uker før vekstavslutningen normalt starter. I forsøkene inngår Beloukha, Mizuki og Spotlight Plus.

Forsøkene har gått hos NLR Agder, NLR Nord Norge, NLR Rogaland og NLR Trøndelag.

Viktige støttespillere: BAMA, Felleskjøpet, Findus, FMC, Gartnerhallen, Maarud, Nordgrønt, Nordisk Alkali, Orkla, Totenpoteter, Tromspotet.

Hostdag svidd Nansen IMG 0958
En Nansenåker med god virkning av vekstavslutningstiltaket.

Prosjekt Alternative vekstavslutningsmetoder 2019-2020

Norsk Landbruksrådgiving har jobbet med ulike metoder for å alternative og gode vekstavslutningsmetoder siden 2019.

I 2019 så vi på effekten av risknusing alene, risknusing i kombinasjon med preparatene Gozai (pyraflufen-etyl), Reglone og Spotlight Plus eller 2 gangers sprøyting med de samme preparatene. Det var i alt 9 forsøksfelt fra Agder i sør til Målselv i nord.

Oppsummert fra prosjektet 2019: Gozai og Spotlight Plus virker senere enn Reglone, men har etter 2 behandlinger gitt nedvisning av det meste av potetriset ca. to uker etter siste behandling. Kombinasjonen av risknusing og behandling med Gozai eller Spotlight Plus har fungert godt.

I 2020 så vi på effekten av ulike kjemiske behandlinger, enten i kombinasjon med risknusing, eller med kjemi alene. I alt ble det gjennomført sju forsøk i NLR -enhetene Agder, Innlandet, Rogaland, Trøndelag, Viken og Øst.

Kombinasjon av risknusing og risdrepingsmiddel god virkning på nedvisning av både potetris og stengler, selv om nedvisning av potetris og stengler går seint. Tre gangers behandling med nedsviingsmiddel har gitt god effekt på nedvisning av potetplantene. For å oppnå god nedvisning av hele potetplanta bør det gå minst 3 uker fra første behandling til høsting. Nedsviingsmiddelet Spotlight Plus alene er sjelden nok til å svi nedre blad og stengler. Preparatet Harmonix Leaf Active virket raskest av de preparatene som ble prøvd ut, men er så langt ikke i salg i Norge.