Vedtaket om dispensasjon for bruk av 50 ml Spotlight Plus etter risknusing gjelder for tidligpotetproduksjon i 2021. Dispensasjonen gjelder ikke for poteter som skal inn på lager. Dispensasjon er gitt for å hindre at avlinger av tidligpotet ikke går tapt og for avverge store økonomiske tap for enkeltprodusenter.

Doseringen er 50 ml Spotlight Plus for maks en behandling 2-4 dager etter risknusing. Behandlingsfristen er 7 dager, og gjør at fleksibiliteten for leveranser til konsummarkedet er større.

Regler for merking, resistens, håndteringsfrist, forsiktighetsregler, avfallshåndtering og andre betingelser er det samme som for ordinær etikett.