Dispensasjon for å bruke Spotlight Plus etter risknusing i tidlig potet er innvilget av Mattilsynet. Spotlight Plus etter risknusing kan bare benyttes i tidligpotet som går til direktelevering. Mattilsynet skal etter årets sesong ha oversikt over hvor stort areal som er behandlet med Spotlight Plus etter risknusing.

Dose: 50ml Spotlight Plus/ daa, maks 1 behandling

Tillatelsen gjelder bruk i perioden 10. juni til 31. august 2022.

Behandlingsfrist: 7 dager

Middelet kan kun brukes hvert 3. år på samme areal ved nedsviing i potet.

> Tilleggsetikett for dispensasjonen finner du her.