Hvorfor skal vi bruke fangvekster på vendeteigen?

Har du jorder ned mot et vassdrag, kan fangvekster bidra til å hindre avrenning av jord og næring til vassdraget.

Blomster i blandinga øker det biologiske mangfoldet, og lager gode pollinerende soner for insektene våre.

Poteter i vendeteigen gir ofte lavere avling av dårligere kvalitet. Mye kjøring på vendeteigen gir også noen utfordringer med pakkeskader i senere år. Sår du fangvekster i potetåret vil det organiske materiale virke positivt på avlingene i veksten en sår året etter potet.

Hvilke arter skal man velge?

Det er flere aktuelle blandinger som fangvekst i vendeteigen, og det er ulike hensyn en må ta. Er det ønskelig at artene overvintrer? Planter med stor rotmasse som overvintrer er nok best jorda, men ikke alltid best for gardbrukeren.

Ønsker en blomster i blandinga eller ikke? Du kan lese om erfaringene til settepotetprodusent Mari Henrikke Gunnarsdotter Vandsemb i lenke nedenfor.

Se videoen under, og hør hva rådgiver Kari Bysveen i NLR Innlandet har å si.

Nanolæring?

Norsk Landbruksrådgiving har laget flere korte videoer på 2-5 minutter. Disse videoene gir deg nyttige tips med temaer innenfor potetdyrkinga. Du finner dem ved å sjekke under Nyttig faginfo.

Lodnevikke er en pen fangvekst
Bilde 1: Lodnevikke. Bilde 2: Frøblanding Vandsemb pålerot. Bilde 3: Porøs jord med røtter og god struktur. Bilde 4: Markdag på Toten i 2020. Bilde 5: Honningurt. Bilde 6: Fra Apelsvoll med honningurt i forkant. Foto: Borghild Glorvigen, NLR S
Markdag fangvekster Toten 2020 IMG 0609
Bilde 1: Lodnevikke. Bilde 2: Frøblanding Vandsemb pålerot. Bilde 3: Porøs jord med røtter og god struktur. Bilde 4: Markdag på Toten i 2020. Bilde 5: Honningurt. Bilde 6: Fra Apelsvoll med honningurt i forkant. Foto: Borghild Glorvigen, NLR S
Markdag fangvekster Toten 2020 IMG 0617
Bilde 1: Lodnevikke. Bilde 2: Frøblanding Vandsemb pålerot. Bilde 3: Porøs jord med røtter og god struktur. Bilde 4: Markdag på Toten i 2020. Bilde 5: Honningurt. Bilde 6: Fra Apelsvoll med honningurt i forkant. Foto: Borghild Glorvigen, NLR S
Markdag fangvekster 2020 IMG 0582
Bilde 1: Lodnevikke. Bilde 2: Frøblanding Vandsemb pålerot. Bilde 3: Porøs jord med røtter og god struktur. Bilde 4: Markdag på Toten i 2020. Bilde 5: Honningurt. Bilde 6: Fra Apelsvoll med honningurt i forkant. Foto: Borghild Glorvigen, NLR S
Honningurt IMG 0588
Bilde 1: Lodnevikke. Bilde 2: Frøblanding Vandsemb pålerot. Bilde 3: Porøs jord med røtter og god struktur. Bilde 4: Markdag på Toten i 2020. Bilde 5: Honningurt. Bilde 6: Fra Apelsvoll med honningurt i forkant. Foto: Borghild Glorvigen, NLR S
Honningurt Apelsvoll IMG 0607
Bilde 1: Lodnevikke. Bilde 2: Frøblanding Vandsemb pålerot. Bilde 3: Porøs jord med røtter og god struktur. Bilde 4: Markdag på Toten i 2020. Bilde 5: Honningurt. Bilde 6: Fra Apelsvoll med honningurt i forkant. Foto: Borghild Glorvigen, NLR S