Nanolæring: Lysgroing av settepoteter

Tema: Det er viktig med en sterk og robust groe når lysgrodde poteter skal i jorda

Video: Lysgroing av settepoteter

> Les mer om lysgroing i fagartikkel av Kristin Sørensen, NLR Nord Norge

Produksjon: Morten B Livenengen (NLR Innlandet) og Kristin Sørensen (NLR Nord Norge)

Lysgroing nl 3 A7 A6772 MBL

Nanolæring: Plastlegging for tidligpotetproduksjon

Tema: Dekking med plast fra setting er en forutsetning for tidligpotetproduksjon

Video: Plastdekking for tidligpotetproduksjon

Produksjon: Morten B Livenengen (NLR Innlandet) og Sigbjørn Leidal (NLR Agder)

Plastlegging GOPR0348 2 MBL

Nanolæring: Fangvekster på vendeteigen

Tema: Reduser pakkeproblemer på vendeteigen i potetåkeren ved å så i fangvekster

Video: Fangvekster på vendeteigen

Mer om fangvekster på vendeteigen:

> Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig

> Fangvekster verner vendeteigen

> Erfaringer med fangvekster i vendeteigen (Innlegg v/MHG Vandsemb, Potet 2019)

Produksjon: Morten B Livenengen og Kari Bysveen (NLR Innlandet)

Lodnevikke er en pen fangvekst

Nanolæring: Nitratmåling i potet

Tema: Måling av nitratinnhold i bladstilker på potetplanta hjelper oss å finne rett nivå for nitrogengjødsling

Video: Nitratmåling i potet

Produksjon: Morten B Livenengen (NLR Innlandet) og Siri Abrahamsen (NLR Viken)

Siri presser stilksaft IMG 7845
Foto: Borghild Glorvigen

Nanolæring: Stilkanalyser for helsesjekk i potetåkeren

Tema: Forutsetningen for god vekst i potetåkeren er en balansert næringsstatus

Video: Stilkanalyser for helsesjekk i potetåkeren.

Produksjon: Morten B Livenengen (NLR Innlandet) og Siri Abrahamsen (NLR Viken)

Stilkanalyser nl 3 A7 A9323 MBL

Nanolæring: Unngå skader på potetene ved høsting

Tema: Høsting av potet

Video: Unngå skader på potetene ved høsting

Produksjon: Siri Josefine Mo (NLR) og Arne Vagle (NLR Rogaland)

Potethosting
Foto: Borghild Glorvigen

Nanolæring: Tørking av potet før lagring

Tema: Rask tørking av potetene etter opptak er viktig for å redusere risikoen for utvikling av sjukdom på lager

Video: Tørking av potet før lagring

Produksjon: Morten B Livenengen (NLR Innlandet) og Jon Olav Forbord (NLR Trøndelag)

Torking av poteter for lagring nl 3 A7 A2010 MBL