NB! Det er alltid informasjon på Mattilsynets sider som er gjeldende.

Det skjer at planlagte datoer for behandling av virksomme stoffer i EU endres. Derfor kan antatt dato for siste salgsår og/eller siste bruksdato endre seg. På denne sida prøver Fagforum Potet å holde deg oppdatert om siste endringer innen plantevernmidler til potet.

* Generelt avstandskrav hvor minstekrav ikke er oppgitt på etiketten: Minstekravet 3 meter.

Nytt fra Mattilsynet: Oversikten over plantevernmidler er nå oppdatert med en filtreringsløsning for preparater med vegeterte buffersoner, avdriftsreduksjon og biemerking her: Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater.

For noen plantevernmidler er det oppgitt mulig avstandsreduksjon på etikett, avhengig av hvilken dyse og hvilket trykk som benyttes. De plantevernmidlene det gjelder for er markert med "ja" i tabellene nedenfor. Detaljert informasjon står på etiketten. Det er også mulig å finne ut hvilke preparater som er godkjent med forutsetning om buffersoner ved å sortere ut preparater med krav til vegetert buffersone.

Etikett: klikk på lenken i preparatnavnet (venstre kolonne).

* Generelt avstandskrav hvor minstekrav ikke er oppgitt på etiketten: Minstekravet 3 meter.