NB! Det er alltid informasjon på Mattilsynets sider som er gjeldende.

Det skjer at planlagte datoer for behandling av virksomme stoffer i EU endres. Derfor kan antatt dato for siste salgsår og/eller siste bruksdato endre seg. På denne sida prøver Fagforum Potet å holde deg oppdatert om siste endringer innen plantevernmidler til potet.

* Generelt avstandskrav hvor minstekrav ikke er oppgitt på etiketten: Minstekravet 3 meter.

For noen plantevernmidler er det oppgitt tabell for mulig avstandsreduksjon på etikett, avhengig av hvilken dyse og hvilket trykk som benyttes. De plantevernmidlene det gjelder for er markert med "ja" i tabellene nedenfor. Detaljert informasjon står på etiketten.

Etikett: klikk på lenken i preparatnavnet (venstre kolonne).

* Generelt avstandskrav hvor minstekrav ikke er oppgitt på etiketten: Minstekravet 3 meter.