Høsting i godt og tørt vær er en drøm for både poteter og mannskap. I kaldt vær er potetskallet mindre elastisk, og det blir lett mekaniske skader. Best er det når temperaturen er over 15oC, men temperaturen bør helst ikke være under 10oC, og aldri under 8oC.

Potetene har det best under tørre forhold, og poteter som er skallfaste og tørre i overflata lagrer bedre enn fuktige poteter. Når knollene er for fuktige kan det lett danne seg kondens, og noen sjukdommer kan etablere seg og skape store problemer på lager. Det er god økonomi å tørke potetene før de legges på lager.

Norsk Landbruksrådgiving har laget en serie med korte og informative videoer.

Med god hjelp fra potetprodusent Trond Vistnes på Jæren er det laget en video hvor tema er: Hvordan unngå skader ved høsting av poteter.